Skip Menu

Hội thảo “Ý tưởng nghiên cứu về phát triển kinh tế Việt Nam".

08:00 22/03/2017 Tại buổi hội thảo, các thành viên của trường Hopkins đã trình bày các ý tưởng nghiên cứu về các chủ đề khác nhau liên quan đến Việt Nam như sản xuất và xuất khẩu gạo, vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong nền kinh tế cũng như các vấn ...

Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 – Năm 2017.

09:00 20/03/2017 Năm 2017, tiếp nối những kết quả và thành công đã đạt được của các lần hội thi trước, UEH tiếp tục tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng ...

Hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học chương trình tiên tiến quốc tế Khoa Toán - Thống kê.

17:24 17/03/2017 Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến người học, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã triển khai chương trình tiên tiến quốc tế UEH. Để góp phần đem lại thành ...

Top