Skip Menu

Tháng 08/2018: Nhà Hành chính - Hiệu bộ đã thi công 6 tầng, Nhà Giảng đường đạt 25% giá trị gói thầu

14:25 29/08/2018 Tính đến hết ngày 26/8/2018, Nhà hành chính – Hiệu bộ đạt 28% giá trị gói thầu, Vượt tiến độ 10 - 12 ngày; Nhà thầu xây lắp đã đổ bê tông dầm, sàn tầng 6 ngày 25/08/2018 và ...

Tháng 06/2018: Lễ Đổ sàn Tầng 1 Cơ sở Nam Thành phố

08:58 05/07/2018 Sáng ngày 29/6/2018, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Lễ Đổ sàn Tầng 1 - Cơ sở Nam Thành phố tại Khu chức năng số 15, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Top