Skip Menu

Tháng 05/2018: Lễ khởi công Lễ khởi công xây dựng công trình mở rộng văn phòng làm việc của UEH tại cơ sở B

09:26 05/07/2018 Sáng ngày 16/05/2018, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình mở rộng văn phòng làm việc của UEH tại cơ sở B (279 Nguyễn Tri Phương, ...

Top