Skip Menu

Lễ Khai giảng khóa K2017 VB2/TTBDCTQ93 - ĐHVLVH.

15:44 17/10/2017 Sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014 – 2017, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã chủ động xây dựng phương án tuyển sinh riêng và xác định phương thức đào tạo phù hợp với yêu cầu ...

Thông báo về việc lập dự toán ngân sách hoạt động năm 2018

10:00 17/10/2017 lập dự toán ngân sách hoạt động năm 2018

UEH tổ chức Chương trình đào tạo “POSITIONING IN THE DIGITAL AGE” cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

09:00 17/10/2017 Nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo đáp ứng theo nhu cầu xã hội cho các công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam, Viện Đào tạo quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) ...

UEH ký kết chương trình hợp tác với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

16:00 16/10/2017 Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và năng lực của UEH, hai bên xác định: Hoạt động đào tạo: Phối hợp thực hiện các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực: Kinh tế, Kinh doanh, Luật, Quản lý công, Sức khỏe, ...

UEH xếp thứ 2 về số lượng bài báo công bố trên tạp chí quốc tế của các trường đại học khối KHXH&NV giai đoạn 2011-2016.

11:00 16/10/2017 Để thực hiện mục tiêu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, trong thời gian qua Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc ...

Lễ ký kết văn bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa UEH với Trường Đại học Victoria University of Wellington, New Zealand.

17:00 13/10/2017 Nội dung của văn bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa hai trường bao gồm: - Trao đổi sinh viên và giảng viên giữa hai trường; - Thành lập các chương trình chung; - Chia ...

Lễ Tổng kết Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017.

14:00 13/10/2017 CDTN Sinh viên kinh tế năm 2017 được thực hiện trong 2 chặng, với nhiều công trình thanh niên cho địa phương và người dân cùng những hoạt động đa dạng dành cho các em thiếu nhi:

Top