Skip Menu

13:05 - 04/09/2015

Thông báo về việc chấp nhận các loại thẻ ngân hàng để thanh toán học phí nhập học khóa 41 hệ ĐHCQ

   Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho sinh viên trúng tuyển khóa 41 hệ Đại học chính quy thanh toán phí nhập học đầu khóa, UEH sẽ triển khai bổ sung hình thức thu học phí nhập học bằng các loại thẻ ngân hàng như sau:

   Người học có thể thanh toán học phí nhập học bằng các loại thẻ ngân hàng (như thẻ ATM nội địa, thẻ Visa, Master,…) của các ngân hàng khác nhau khi thực hiện thủ tục nhập học tại trường theo thông báo nhập học

Thông tin chi tiết xem tại đây

Top