Skip Menu

15:18 - 25/09/2015

Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015


Văn bản số: 1993/KH-ĐHKT-TCHC
Ngày: 25/9/2015
Người ký: Hiệu trưởng - GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Căn cứ chỉ tiêu nhân sự nhiệm kỳ 2011-2016 của các đơn vị, đồng thời xét nhu cầu công tác thực tế của UEH; căn cứ Quy chế tuyển dụng, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức; UEH thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015 như sau:

1. Chỉ tiêu

1.1. Đối với Khối giảng dạy

Stt

Đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Khoa Kế toán (giảng viên)
    - BM Nguyên lý kế toán
    - BM Kiểm toán

2
1
1

Trình độ Tiến sĩ

2

Khoa Quản lý nhà nước (giảng viên)

6

Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ
thuộc các ngành Kinh tế học
hoặc Quản trị kinh doanh

Tổng cộng

8

 

1.2. Đối với Khối quản lý

Stt

Đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Giám đốc Thư viện

1

 

2

Phòng Quản lý đào tạo Tại chức (chuyên viên)

1

Thông tin ứng viên

3

Viện Đào tạo Sau đại học (chuyên viên)

2

Thông tin ứng viên

4

Phòng Cơ sở vật chất (kỹ sư)

1

Thông tin ứng viên

5

Tạp chí Phát triển kinh tế (chuyên viên )

2

Thông tin ứng viên Biên tập tiếng Việt và Quản lý tài chính


Thông tin ứng viên Biên dịch tiếng Anh

Tổng cộng

7

 

2. Tiêu chuẩn chung

2.1. Vị trí giảng viên

 • Có trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành dự tuyển (bằng Cử nhân đạt loại Khá trở lên đối với ứng viên có trình độ Thạc sĩ);
 • Tuổi đời dự tuyển không quá 35 tuổi đối với Thạc sĩ, 45 tuổi đối với Tiến sĩ và 50 tuổi đối với Giáo sư, Phó Giáo sư;
 • Tiếng Anh trình độ B1 khung châu Âu chung - CEF (hoặc tương đương);
 • Tin học văn phòng.

2.2. Vị trí chuyên viên/kỹ sư

 • Có trình độ Đại học/Thạc sĩ (theo yêu cầu cụ thể của từng vị trí);
 • Tuổi đời dự tuyển không quá 30 tuổi đối với Đại học (bằng tốt nghiệp đạt loại Khá trở lên), 35 tuổi đối với Thạc sĩ;
 • Tiếng Anh trình độ A2 khung châu Âu chung - CEF (hoặc tương đương);
 • Tin học văn phòng.

2.3. Vị trí Giám đốc Thư viện

 • Có trình độ Thạc sĩ nhóm ngành Thông tin - Thư viện trở lên;
 • Tuổi đời không quá 45;
 • Tiếng Anh IELTS 5.5 (hoặc tương đương);
 • Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Ưu tiên người có thâm niên công tác trong ngành, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức vụ thi tuyển.

3. Tiến độ thực hiện

3.1. Từ ngày 28/9-23/10/2015:

Thông báo tuyển dụng trên Portal ueh.edu.vn và các phương tiện truyền thông khác.

3.2. Từ ngày 01/10-04/11/2015:
- Ứng viên đăng ký dự tuyển online:

- Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Hành chính từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 04 tháng 11 và nhận hướng dẫn về kỳ thi.

3.3. Từ ngày 05/11-04/12/2015:
- Thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015, các ban giúp việc;
- Hội đồng Tuyển dụng xét duyệt hồ sơ dự thi và thông báo đến ứng viên;
- Các đơn vị gặp tất cả ứng viên, trao đổi những nội dung liên quan; thực hiện thủ tục giao đề tài môn vấn đáp (đối với khối giảng dạy);
- Ứng viên vị trí giảng viên và giám đốc thư viện nộp nội dung chuẩn bị cho môn thi Chuyên môn nghiệp vụ qua email: tchc@ueh.edu.vn, trước ngày 30/11/2015.

3.4. Từ ngày 07-11/12/2015:
Tổ chức thi tuyển/xét tuyển và chấm thi.

3.5. Từ ngày 14-18/12/2015:
- Hội đồng Tuyển dụng xét duyệt, công nhận kết quả thi;
- Công bố kết quả thi.

3.6. Ngày 04/01/2016:
Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc.

4. Hồ sơ dự tuyển

 1. Mẫu thông tin trang bìa hồ sơ;
 2. Giấy đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập (6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
 4. Giấy khai sinh (bản sao y công chứng); 
 5. Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm toàn khóa (bản sao y công chứng);
 6. Bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, bảng điểm toàn khóa
 7. Chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ tin học (bản photocopy, nếu có);
 8. Các giấy chứng nhận hưởng chính sách, ưu tiên (bản sao công chứng, nếu có);
 9. Giấy khám sức khỏe (6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
 10. Bản sao các bằng khen, giấy khen (nếu có);
 11. 01 tấm hình 4x6;
 12. Chứng minh nhân dân (bản sao y công chứng);
 13. Hộ khẩu (bản sao y công chứng).

Lưu ý: Bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền công nhận; bằng tốt nghiệp và bảng điểm dịch sang tiếng Việt có chứng thực đúng quy định.

 

Top