Skip Menu

10:47 - 16/11/2015

Thông báo số 1 về việc thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015


1. Danh sách ứng viên dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức UEH đợt 2 năm 2015

2. Lịch thi vòng 1:

  • Thi Kiến thức chung: 08h00 thứ Sáu, ngày 04/12/2015 tại Phòng A2.10;
  • Thi Tin học: 09h15 thứ Sáu, ngày 04/12/2015 tại Phòng A3.02;
  • Thi Tiếng Anh: 14h00 thứ Sáu, ngày 04/12/2015 tại Phòng A2.10.
     Kết quả vòng 1 trễ nhất được thông báo trên portal UEH lúc 15h00 ngày 09/12/2015.

 

3. Tiến độ thực hiện tiếp theo:

  • Ngày 14/12/2015: Thi/xét tuyển môn Chuyên môn nghiệp vụ.
  • Từ ngày 15-18/12/2015: Hội đồng Tuyển dụng xét duyệt, công nhận kết quả thi; Công bố kết quả thi.
  • Ngày 04/01/2016: Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc.

 

 

Top