Skip Menu

18:14 - 28/12/2015

Thông báo về việc đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Bình Dương năm 2017

Theo Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 17/12/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương về việc “Đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017”, quy trình đăng ký đề tài cấp tỉnh Bình Dương năm 2017 đã bắt đầu được triển khai cho các sở, ban, ngành và các đơn vị KHCN Trung ương khu vực phía Nam.

Định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chủ yếu của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 đối với lĩnh vực dịch vụ, kinh tế:

-     Chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

-     Nghiên cứu luận cứ, các giải pháp và mô hình tập trung phát triển các ngành dịch vụ chủ lực có hàm lượng chất xám cao, có lợi thế và tầm ảnh hưởng cao trong khu vực như: Phát triển mạnh dịch vụ logistics theo hướng chuỗi logistics khép kín, kết nối trong vùng và khu vực; phát triển mạng lưới thương mại và xây dựng thương hiệu.

-     Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tham gia vào hệ thống cung ứng toàn cầu để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; tăng cường năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thương hiệu đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh; thử nghiệm một số mô hình phát triển thương mại hiện đại như sàn giao dịch thương mại điện tử; thương mại di động.

-     Phát triển dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

-     Nghiên cứu các giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế dịch vụ.

-     Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do đối với các ngành sản xuất của tỉnh; hợp tác đầu tư công tư; thị trường cho sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

-     Phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, có tiềm năng, sức cạnh tranh và giá trị tăng cao, như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu; bưu chính, viễn thông; kho, cảng và vận tải chuyên dùng; nhà ở theo hướng dân cư đô thị; y tế; giáo dục.

-     Phát triển thương hiệu địa phương tỉnh Bình Dương.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tham gia tích cực vào nhiều công trình nghiên cứu khoa học của các tỉnh Nam bộ và Trung bộ. Tiếp tục quan hệ đó, Nhà trường trân trọng thông báo đến các đơn vị và các giảng viên, cán bộ nghiên cứu tham gia đề xuất đề tài NCKH, dự án KHCN của tỉnh Bình Dương (công văn và biểu mẫu đính kèm).

Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về địa chỉ:

Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

Tầng 11, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bỉnh Dương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3825533

Website: www.sokhcn.binhduong.gov.vn

Email: trangptt@binhduong.gov.vn

Trong quá trình thực hiện, nếu có các thủ tục liên quan đến Trường, đề nghị liên hệ với Phòng QLKH-HTQT của Trường (Tel: 08.38.295.603 – cô Lệ hoặc cô Hà).

Top