Skip Menu

08:55 - 27/05/2016

Thư mời viết bài nghiên cứu tham gia Hội thảo khoa học "Khoa học Chính trị với tiến trình đổi mới và hội nhập"

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực Khoa học Chính trị có trình độ thạc sĩ cho xã hội, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng chương trình đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ ngành Khoa học Chính trị. Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khoa học Chính trị được thiết kế khoa học, hiện đại phù hợp với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tham khảo chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khoa học Chính trị của nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới và khu vực, đồng thời cũng thể hiện bản sắc riêng của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nói chung, Khoa Lý luận chính trị nói riêng đã có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu lĩnh vực chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tích cực hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương trong nhiều nghiên cứu, phục vụ hoạch định chính sách, chiến lược phát triển dài hạn…

Để tăng cường nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực chính trị, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Khoa học Chính trị với tiến trình đổi mới và hội nhập” với mục đích: Trao đổi học thuật liên quan đến lĩnh vực Khoa học chính trị, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất về khoa học chính trị của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực liên quan, chia sẻ quan điểm nghiên cứu giữa các nhà khoa học của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh với các trường đại học khác, các viện nghiên cứu và các nhà hoạt động thực tiễn liên quan đến lĩnh vực khoa học chính trị, từ đó gợi ý chính sách và giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế chính trị tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Hội thảo kính mời Quý thầy cô viết bài nghiên cứu tham gia Hội thảo (với hình thức và một số nội dung chính được đính kèm) và gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo.

Thời gian – Địa điểm tổ chức Hội thảo (dự kiến): từ 10 đến 20/08/2016 (1 buổi) tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM

Ban Tổ chức rất mong nhận được bài nghiên cứu tham gia Hội thảo và hân hạnh được đón tiếp Quý vị đến tham dự Hội thảo khoa học này. 

 

Quý vị vui lòng viết bài tham luận với hình thức, cấu trúc, thời hạn và nội dung như sau:

§  Hình thức: font Unicode – Times New Roman; Cỡ chữ 13

§  Thời hạn:          

-         01/5 - 31/5/2016:           Đăng ký bài nghiên cứu: Tên bài viết, Bài tóm tắt nghiên cứu.

-         01/6 - 30/6/2016:           Nhận bài nghiên cứu đầy đủ (file, 3000 – 5000 từ)

-         8/2016:                         Hội thảo (01 buổi).

§  Cấu trúc bài nghiên cứu:          

-   Tên bài nghiên cứu

-   Tóm tắt

-   Nội dung bài

-   Danh mục tài liệu tham khảo

Các nội dung chính tại Hội thảo:

-         Mô hình thể chế chính trị tiêu biểu trên thế giới và ý nghĩa thực tiễn đối với Việt Nam;

-         Địa chính trị với thực tiễn Việt Nam và thế giới;

-         Quan hệ quốc tế và các vấn đề chính trị toàn cầu;

-         Các hình thức chính quyền với chính quyền đô thị;

-         Những giá trị tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

-         Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam với tiến trình phát triển của Việt Nam;

-         Thể chế chính trị Việt Nam hiện nay với phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội;

-         Khoa học chính trị với hội nhập quốc tế ở Việt Nam;

-         Khoa học chính trị với pháp luật và phát triển.

____________________________

Mọi chi tiết liên quan Hội thảo, vui lòng liên hệ:

 

Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM

Tel : 08.38270854 08.38270853 – DĐ: 0913717488

(gặp anh Tuấn, anh Sáng, cô Trang, cô Thu)

Email : nmtuan@ueh.edu.vnsangnv@ueh.edu.vncamthu@ueh.edu.vn

Top