Skip Menu

15:09 - 17/06/2016

Thông báo số 1 về tuyển dụng viên chức năm 2016

Danh sách hồ sơ đạt vòng sơ tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2016

Theo quy trình thực hiện, các đơn vị gặp tất cả ứng viên, trao đổi những nội dung liên quan; thực hiện thủ tục giao đề tài môn Chuyên môn nghiệp vụ đối với vị trí giảng viên và Đề án công tác đối với vị trí Phó Viện trưởng. Thời gian cụ thể như sau:
 
Thời gian: Thứ Ba, ngày 21/6/2016
+ 08g30: Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing;
+ 09g00: Khoa Lý luận chính trị;
+ 09g30: Khoa Kế toán;
+ 10g00: Viện Du lịch;
+ 10g30: Viện Đào tạo quốc tế.
 
Địa điểm: A1.05, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM
 
Đây là quy trình bắt buộc trong Quy chế Tuyển dụng của UEH, đề nghị các Anh/Chị sắp xếp thời gian tham dự theo đúng quy định.
Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, Anh/Chị vui lòng liên hệ bộ phận Nhân sự - Phòng Tổ chức - Hành chính (Ms. Đoan Trân - 08 38229272 ext.18, 0908 94 00 35, doantran@ueh.edu.vn).

Top