Skip Menu

20:13 - 28/04/2016

Kết quả bốc thăm các nội dung thi đấu tại Hội thao UEH năm 2016

  1. UEH - Hành trình 40 năm;
  2. Ghép hình - Tôi yêu UEH;
  3. Kéo co - Sức mạnh UEHer;
  4. Bóng bàn - Truyền thống UEH:
  5. Bóng đá mini nam.

Top