Skip Menu

14:35 - 04/05/2017

Thông báo số 1 về tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017

 

Danh sách hồ sơ đạt vòng sơ tuyển kỳ tuyển dụng viên chức UEH đợt 2 năm 2017

Theo quy trình thực hiện, các đơn vị gặp các ứng viên, trao đổi những nội dung liên quan. Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
 
Thứ Hai, ngày 08/5/2017
+ 14g00 tại A1.01: Phòng Tổ chức - Hành chính phổ biến một số thông tin cần thiết;
+ 14g30: Ứng viên gặp các đơn vị tuyển dụng:
  • A1.12: Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế;
  • A0.16: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng;
  • A0.04: Trạm Y tế.
Đây là quy trình bắt buộc trong Quy chế Tuyển dụng của UEH, đề nghị các Anh/Chị sắp xếp thời gian tham dự theo đúng quy định.
 

Top