Skip Menu

17:15 - 03/01/2018

Thông báo số 1 về tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2017

Danh sách hồ sơ đạt vòng sơ tuyển kỳ tuyển dụng viên chức UEH đợt 3 năm 2017

Tiến độ thực hiện tổ chức thi/xét tuyển
+ Ngày 15/01/2018: Tổ chức thi (vòng 1) gồm các môn: Kiến thức chung, Tiếng Anh và Tin học văn phòng;
+ Ngày 16/01/2018: Thông báo kết quả thi vòng 1 và danh sách ứng viên thi tiếp vòng 2 qua email ứng viên;
+ Ngày 19/01/2018: Thi môn Chuyên môn nghiệp vụ (vòng 2)/xét tuyển;
+ Ngày 22/01/2018: Dự kiến thông báo kết quả thi qua email ứng viên;
+ Ngày 01/02/2018: Dự kiến thực hiện các thủ tục ký hợp đồng làm việc.

Top