Skip Menu

16:00 - 05/04/2018

Thông báo mời thầu gói thầu xây dựng công trình - Dự án Mở rộng khu giảng đường và văn phòng làm việc (cơ sở B)

Thông báo mời thầu gói thầu xây dựng công trình - Dự án Mở rộng khu giảng đường và văn phòng làm việc :

Số thông báo mời thầu: 20180402921 (thuộc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Tên gói thầu: Thi công xây dựng phần ngầm

Dự án: Mở rộng khu giảng đường và văn phòng làm việc - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08g:00 ngày 06/4/2018 đến 08g00 ngày 26/4/2018 (trong giờ hành chính)

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết thông báo mời thầu: xem tại đây hoặc báo đấu thầu số 62 ngày 04/4/2018

Top