Skip Menu

14:00 - 09/04/2018

Báo cáo chuyên đề "Giới thiệu Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh và tình hình thời sự trong nước, quốc tế"

Sáng ngày 06/04/2018, tại Hội trường A.116, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Công đoàn Trường phối hợp với Phòng Công tác chính trị đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề: "Giới thiệu Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh và tình hình thời sự trong nước, quốc tế".

Đến tham dự chương trình, có Ông Nguyễn Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Tư tưởng TP. Hồ Chí Minh (Báo cáo viên); Ths. Nguyễn Thiện Duy - Trưởng Phòng Công tác chính trị; ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn trường, cùng Quý thầy cô, đoàn viên công đoàn UEH.

Ngày 24/11/2017, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết 54 của Quốc hội xác định 8 đối tượng áp dụng là: Các cơ quan nhà nước; Tổ chức chính trị; Các tổ chức chính trị - xã hội; Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; Tổ chức xã hội; Tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Các tổ chức; Cá nhân có liên quan.

Nghị quyết 54 của Quốc hội xác định 5 lĩnh vực điều chỉnh: Thẩm quyền quản lý đất đai; Thẩm quyền quản lý đầu tư; Thẩm quyền quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; Cơ chế ủy quyền; Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý.

Phát biểu tại buổi báo cáo, Ths. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn UEH nhấn mạnh rằng: “Nghị quyết 54 của Quốc hội đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh “cởi trói” trong rất nhiều vấn đề để phát triển nhanh và bền vững hơn. Thành phố đã chọn việc xây dựng thành phố thông minh làm trọng tâm. Đây là một cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển như vũ bão và cách tiếp cận này có thể tạo ra cái nhìn lạc quan hướng về phía trước.”

Phần trình bày của báo cáo viên Nguyễn Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Tư tưởng TP.Hồ Chí minh đã giúp đoàn viên công đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 54 của Quốc hội và nắm được tình hình thời sự trong và ngoài nước hiện nay.

Một số hình ảnh về buổi báo cáo chuyên đề:

Toàn cảnh buổi báo cáo

ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn UEH phát biểu

Phần trình bày của báo cáo viên Nguyễn Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Tư tưởng TP.Hồ Chí Minh

Lãnh đạo, đoàn viên công đoàn UEH theo dõi phần báo cáo

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Top