Skip Menu

11:48 - 11/06/2018

Khoa, Viện UEH báo cáo Chiến lược cạnh tranh và phát triển giai đoạn 2018 - 2021

Dựa trên sứ mạng, tầm nhìn, và các giá trị cốt lõi đã được xác định cụ thể, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã hoàn thành việc xây dựng và công bố chiến lược phát triển nhà trường, giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu chung của UEH là chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo hướng theo các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của xã hội; đồng thời, triển khai chiến lược phát triển UEH trở thành đại học định hướng nghiên cứu. Theo đó, sự thành công trong việc triển khai chiến lược của Trường đòi hỏi tính chủ động, dung hợp và sáng tạo của các Khoa, Viện đào tạo - Đây là những đơn vị chiến lược đang quản lý các chuyên ngành và các chương trình đào tạo ở các bậc, hệ đào tạo.

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa các nguồn lực và tạo sự phát triển hòa hợp giữa các đơn vị và nhà trường, các Khoa/Viện UEH đã xây dựng Chiến lược cạnh tranh và phát triển giai đoạn 2018 - 2021 và báo cáo với Ban Lãnh đạo Nhà trường từ ngày 04/04 - 04/06/2018, tại Phòng A.101, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, UEH.

Đến tham dự các buổi báo cáo có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng, TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng, cùng lãnh đạo các Khoa, Phòng thuộc UEH.

Tại buổi báo cáo, các Khoa/Viện đã xác định mục tiêu phát triển dài hạn của đơn vị nhằm thực thi sứ mạng chung của UEH. Ngoài ra, các đơn vị cũng tiến hành phân tích thị trường mục tiêu; xác định những thay đổi nổi bật mang tính xu hướng trong thị trường hiện nay; nhận diện được năng lực cạnh tranh, phân tích các đối thủ cạnh tranh chính dựa trên tính tương đồng trong thị trường mục tiêu, tính chất chương trình đào tạo, nghiên cứu, và quy mô hoạt động. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, các Khoa/Viện đã nhìn nhận lại sự ảnh hưởng của các yếu tố từ môi trường bên ngoài, môi trường nội bộ, từ đó phân tích tổng hợp ma trận SWOT. Trên nền tảng này, các đơn vị đã xây dựng tầm nhìn, mục tiêu chiến lược và giải pháp thực hiện phù hợp cho đơn vị mình.

Sau phần báo cáo của các Khoa/Viện, Ban Giám Hiệu UEH và đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý chức năng đã đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển mới của các đơn vị; hướng tới nâng cao sự thỏa mãn và phát triển các giá trị mới cho người học; khai thác hiệu quả thị trường mục tiêu, mở rộng thị trường mới; vượt qua các áp lực cạnh tranh từ các đối thủ; thích nghi với các xu hướng thay đổi của thị trường; khai thác các lợi thế cạnh tranh và nắm bắt các cơ hội tiềm năng; nâng cao năng lực cốt lõi và giá trị chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của đơn vị.

Một số hình ảnh tại các buổi báo cáo:

Đại diện các Khoa/Viện báo cáo Chiến lược cạnh tranh và phát triển giai đoạn 2018 - 2021

Các thành viên Hội đồng góp ý Chiến lược cạnh tranh và phát triển của Khoa/Viện Đào tạo giai đoạn 2018-2021

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Top