Skip Menu

13:47 - 04/09/2018

Thông báo về việc đăng nội dung trên các chuyên mục Cổng thông tin UEH (Portal UEH)

         Nhằm góp phần nâng cao thứ hạng của UEH trên bảng xếp hạng Webometrics, kể từ ngày 04/9/2018, Trường đề nghị tất cả các nội dung đăng tải trên Portal UEH cần định dạng theo cấu trúc sau:

  • Nội dung trang là dạng chữ (text), có tiêu đề;
  • Các đường dẫn (links) tải về chứa nội dung Văn bản gốc, định dạng tập tin theo dạng: PDF hoặc Word.

         Trong trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng (Ms. Trang, trangdtt@ueh.edu.vn - 38 235 778 (Ext.17) - 0907 690 557)./-

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

              (đã ký)                                                                                                                                                                                    

GS.TS. Nguyn Trọng Hoài

 Tải văn bản đầy đủ

        

Top