Skip Menu

12:35 - 12/09/2018

Hiệu trưởng UEH chia sẻ về vai trò của giáo dục Đại học trên Tạp chí Forbes Việt Nam

Vai trò của giáo dục Đại học là tựa đề bài viết trên mục Sự kiện & Bình luận vừa được đăng tải trên Ấn phẩm Tạp chí Forbes Việt Nam (trang 15-16, số 64, tháng 9/2018), từ cuộc phỏng vấn của Forbes Việt Nam với GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH.

Dựa trên quan điểm giáo dục Đại học có vai trò chủ yếu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm nền tảng hình thành phát triển năng lực đổi mới sáng tạo nhằm phục vụ phát triển đất nước và đóng góp tri thức nhân loại, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH cho rằng cần thiết hình thành hệ thống các trường Đại học có chất lượng cao không chỉ được công nhận trong nước mà ở cả khu vực và thế giới thông qua việc đánh giá và kiểm định chương trình, kiểm định trong nước và quốc tế. Để làm được như vậy, ngành giáo dục đại học cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ từ việc hoạch định chiến lược phát triển, mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản trị đại học hiện đại.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế như hiện nay, UEH luôn nỗ lực đổi mới trong quản trị đại học. GS.TS. Nguyễn Đông Phong đã cho thấy những kết quả đạt được của UEH từ thí điểm tự chủ đại học đến mục tiêu tự chủ đại học hoàn toàn và không có cơ quan chủ quản.

Ngoài ra, Thầy Hiệu trưởng đã đưa ra năm khuyến nghị đối mới giáo dục đại học theo hướng quốc tế hóa về các mặt đào tạo, kiểm định, nghiên cứu khoa học, quản trị đại học, lấy người học làm trung tâm và lấy tín hiệu thị trường để điều chỉnh việc quản trị, điều hành và đổi mới chương trình, tài liệu giảng dạy.

Forbes là Tạp chí kinh doanh nổi tiếng, uy tín và có bề dày lịch sử từ năm 1917 của công ty xuất bản và truyền thông Forbes Media, LLC; trụ sở tại New York, Mỹ.

Ngày 24/6/2013, tạp chí Forbes ra mắt phiên bản tiếng Việt và đây là ấn phẩm kinh doanh quốc tế đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Forbes Việt Nam đăng tải các thông tin kinh tế kinh doanh, các bài viết chuyên đề về các nhân vật và công ty có tầm ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế, những kinh nghiệm thành công, yếu tố văn hóa trong kinh doanh tại Việt Nam.

Tin, Ảnh: Forbes Việt Nam, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Top