Skip Menu

18:13 - 11/09/2018

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 53 dành cho viên chức, đảng viên thuộc đối tượng 4 của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2018

Thể hiện sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Nhằm bồi dưỡng những quan điểm, đường lối quốc phòng - an ninh về chiến lược kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Chiều ngày 11/9/2018, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (HĐGDQP&AN) quận 3 tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh Khóa 53 cho viên chức, đảng viên thuộc đối tượng 4 của UEH năm 2018.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía HĐGDQP&AN quận 3 có Đồng chí (Đ/c) Nguyễn Trọng Lý - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận 3 - Phó chủ tịch HĐGDQP&AN quận 3; Đ/c Nguyễn Văn Khỏe - Báo cáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh TP. Hồ Chí Minh. Về phía UEH, có TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự; TS. Nguyễn Quốc Khanh - Trưởng phòng Nhân sự; cùng với sự tham dự của các học viên là viên chức, Đảng viên  thuộc đối tượng 4 của UEH.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh có sự tham gia của 148 học viên. Trong thời gian 04 buổi, từ ngày 11 - 14/9, các học viên sẽ được học 07 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;  Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Thông qua lớp học, các học viên được bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng:

Đ/c Nguyễn Trọng Lý - Chính trị viên Ban CHQS quận 3 - P. Chủ tịch HĐGDQP&AN phát biểu khai giảng lớp học

TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường, Chính trị viên Ban CHQS UEH phát biểu chỉ đạo lớp học

Quang cảnh Lễ Khai giảng

Tin ảnh: Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng

Top