Skip Menu

08:31 - 03/10/2018

Thông báo về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng: Kỹ năng tư vấn dành cho cố vấn học tập

 
   

1. Mục tiêu

Khóa học trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về tư vấn của cố vấn học tập; phân tích, giải thích được nguyên nhân của những vấn đề thường gặp trong tiến trình tư vấn cho sinh viên của cố vấn học tập; vận dụng để đưa ra các phương thức giải quyết vấn đề mà sinh viên thường gặp; qua đó, học viên thực hành tư vấn cho các trường hợp cụ thể.

2. Đối tượng tham dự

Giảng viên, viên chức khối quản lý làm nhiệm vụ cố vấn học tập và tư vấn viên.

3. Nội dung chương trình, đơn vị đào tạo

  • Chương trình học: theo Syllabus đính kèm.
  • Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian, địa điểm học

  • Thời gian: Buổi sáng, chiều ngày 23/10/2018 (thứ Ba) và buổi sáng ngày 24/10/2018 (thứ Tư). Thời gian học buổi sáng từ 7h45 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.
  • Địa điểm: Phòng A.205, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.

5. Hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí bồi dưỡng

UEH hỗ trợ 100% kinh phí bồi dưỡng. Viên chức không đạt chứng chỉ sẽ bồi hoàn kinh phí bồi dưỡng theo quy định của UEH. Học viên được cấp chứng chỉ khi tham dự đầy đủ 03 buổi học và hoàn thành các yêu cầu của khóa học.   

Viên chức tham dự, vui lòng đăng ký theo đơn vị. Danh sách đăng ký vui lòng gửi về Phòng Nhân sự (Ms. Hồng Phượng, phuongnth@ueh.edu.vn - 38229272 (Ext. 15) -  0382 522 688) chậm nhất ngày 10 tháng 10 năm 2018 (thứ Tư) để Phòng tổng hợp và tiến hành tổ chức khóa bồi dưỡng./-

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

(đã ký)

TS. Nguyễn Quốc Khanh

 

 

Tải Thông báo chiêu sinh bản đầy đủ

Mẫu đăng ký theo đơn vị

Syllabus

 

Top