Skip Menu

10:51 - 04/10/2018

Thông báo về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề "Thống kê Bayes"

1. Mục tiêu

Khóa học trang bị cho học viên một số kiến thức thống kê hiện đại cũng như công cụ nghiên cứu định lượng để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Đối tượng tham dự

Giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng có nhu cầu.

3. Nội dung chương trình, báo cáo viên

  • Chương trình học: theo Syllabus đính kèm.
  • Báo cáo viên: Prof. Nabendu Pal, University of Louisiana at Lafayette, Mỹ (CV đính kèm).
  • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh.

4. Thời gian, địa điểm học

Buổi

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Buổi 1

13/10/2018

8h30 - 11h30

A.307

59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM

Buổi 2

13/10/2018

13h30 - 16h30

A.307

Buổi 3

14/10/2018

8h30 - 11h30

A.205

Buổi 4

14/10/2018

13h30 - 16h30

A.205

Buổi 5

15/10/2018

8h30 - 11h30

A.205

Buổi 6

16/10/2018

8h30 - 11h30

A.317

5. Hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí bồi dưỡng

UEH hỗ trợ 100% kinh phí bồi dưỡng. Viên chức không đạt chứng chỉ sẽ bồi hoàn chi phí theo quy định của UEH. Điều kiện cấp chứng chỉ: tham dự tối thiểu 5 buổi học và hoàn thành các yêu cầu của khóa học.   

Viên chức tham dự, vui lòng đăng ký theo đơn vị. Danh sách đăng ký vui lòng gửi về Phòng Nhân sự (Ms. Hồng Phượng, phuongnth@ueh.edu.vn - 38229272 (Ext. 15) - 0382 522 688) trước ngày 10 tháng 10 năm 2018 để Phòng tổng hợp và tiến hành tổ chức khóa bồi dưỡng./-

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Quốc Khanh

 

Tải thông báo chiêu sinh bản đầy đủ

Mẫu đăng ký theo đơn vị

CV Nabendu Pal

Syllabus

 

 

 

Top