Skip Menu

14:48 - 04/10/2018

Công văn về việc nâng bậc lương trước hạn năm 2018


Văn bản số: 1922/ĐHKT-NHSU
Ngày: 03/10/2018
Người ký: Hiệu trưởng - GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Nhằm chuẩn bị cho phiên họp Hội đồng xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung, căn cứ Quy định số 2083/QyĐ-ĐHKT-TCHC ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với viên chức UEH, Trường thông báo đến Quý Thầy/Cô danh sách dự kiến giảng viên cao cấp đủ điều kiện được xét nâng bậc lương trước hạn năm 2018 (Phụ lục I). Đối tượng và thành tích xuất sắc được xét nâng bậc lương trước hạn cụ thể như sau:
I. Đối tượng được xét nâng bậc lương trước hạn  
Viên chức được xét nâng bậc lương trước hạn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản;
2. Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh;
3. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.
Viên chức không được xét nâng bậc lương trước thời hạn hai lần liên tiếp trong cùng chức danh. Viên chức không bị kỷ luật trong thời gian giữ bậc lương.  
II. Thành tích xuất sắc được xét nâng bậc lương trước hạn
1. Được tặng thưởng Huân chương các loại;
2. Được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ;
3. Được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
4. Có bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín: ISI, Scopus và từ hạng B trở lên đối với ABDC;
5. Được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ;
6. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ hoặc tương đương được nghiệm thu đúng thời hạn quy định;
7. Được tặng bằng khen của Bộ trưởng hoặc tương đương;
8. Đạt danh hiệu Giảng viên của năm; Cán bộ quản lý của năm; Nhân viên của năm; đạt giải thưởng Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm;
9. Đạt điểm đánh giá kết quả thực hiện công việc 02 năm liên tiếp đạt từ 80 điểm trở lên.
Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn thì không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.
Trường hợp Quý Thầy/Cô có ý kiến thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng Nhân sự (Ms. Ngọc Mai) qua Email: maipn@ueh.edu.vn - ( 38.22.92.72 ext. 17 - ) 090.6613.276 trước thứ Tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018 để được giải đáp./-

 

Top