Skip Menu

11:02 - 09/10/2018

Thông báo về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho giảng viên UEH

 

Căn cứ Chương trình số 802/CT-ĐHKT-TCHC ngày 02 tháng 5 năm 2018 về việc nâng cao trình độ tiếng Anh cho giảng viên UEH giai đoạn 2018-2022, Trường thông báo thông tin chi tiết về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếng Anh tại UEH như sau:

1.Các khóa đào tạo IELTS

UEH phối hợp với Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học (ILACS) chiêu sinh các khóa đào tạo IELTS, thời lượng mỗi khóa 120 giờ học trực tiếp trên lớp và kéo dài trong 20 tuần. Nội dung cụ thể như sau:

Cấp độ

Trình độ đầu vào

Trình độ đầu ra

Thời gian

IELTS Intro - Intermediate

Tương đương IELTS 5.0

Tương đương IELTS 5.5

Từ 8h30 đến 11h30 sáng thứ Ba, Năm hàng tuần bắt đầu từ ngày 30/10/2018

IELTS Upper - Intermediate

Tương đương IELTS 5.5

Tương đương IELTS 6.0

Từ 8h30 đến 11h30 sáng thứ Tư, Sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 31/10/2018

IELTS Advanced

Tương đương IELTS 6.0

Tương đương IELTS 6.5

Từ 8h30 đến 11h30 sáng thứ Tư, Sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 31/10/2018

Địa điểm: Các phòng học tại Cơ sở A và I (sẽ thông báo sau)

2. Khóa bồi dưỡng tiếng Anh học thuật trong nghiên cứu (Academic English for Research)

  • Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30 chiều thứ Ba, Năm hàng tuần và kéo dài trong 15 tuần (90 giờ học trực tiếp trên lớp).
  • Địa điểm: Các phòng học tại Cơ sở A và I (sẽ thông báo sau).
  • Khai giảng: dự kiến tháng 5/2019 hoặc sớm hơn khi có đủ số lượng học viên đăng ký.
  • Trình độ đầu vào: Tương đương IELTS 5.5 (đối với Academic English for Research level 1) hoặc IELTS 6.5 (đối với Academic English for Research level 2.

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của học viên

a)Quyền lợi của học viên

- Được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ học phí của khóa học, cụ thể:

Tên khóa học

UEH hỗ trợ

(VNĐ)

Học viên tự đóng (VNĐ)

IELTS Intro - Intermediate

4.200.000

2.800.000

IELTS Upper - Intermediate

4.200.000

2.800.000

IELTS Advanced

4.200.000

2.800.000

Academic English for Research

14.000.000

0

  • Được miễn định mức giảng dạy và nghiên cứu trong thời gian học tập, tương ứng 40 giờ chuẩn giảng dạy và 40 giờ chuẩn nghiên cứu khoa học cho mỗi khóa học.
  • UEH hỗ trợ lệ phí thi IELTS theo thực tế nhưng không quá 5 triệu đồng sau khi học viên hoàn thành mỗi khóa học với điều kiện đạt kết quả IELTS từ 6.0 trở lên và kết quả thi không thấp hơn chuẩn đầu ra của mỗi khóa học tương ứng.

b)Nghĩa vụ của học viên

-Hoàn thành khóa học và cam kết đạt trình độ đầu ra của khóa học. Trường hợp không đạt học viên sẽ hoàn trả phần học phí đã hỗ trợ và các định mức được miễn trừ cho Nhà trường. Yêu cầu đầu ra: Học viên đạt yêu cầu tất cả các thang điểm đánh giá và tham dự tối thiểu 80% trong tổng số 40 buổi học

4. Điều kiện đầu vào và đăng ký

Trình độ đầu vào được xác định dựa trên chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEIC 4 kỹ năng, TOEFL iBT, Cambridge Tests) còn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp. Giảng viên không có chứng chỉ quốc tế sẽ được sắp xếp kiểm tra trình độ đầu vào (bắt buộc).

  • Lưu ý:
  1. Các giảng viên đã kiểm tra trình độ đầu vào trong đợt chiêu sinh tháng 5/2018 và đạt yêu cầu thì có thể sử dụng kết quả đó để xét đầu vào các khóa học hiện tại.
  2. Học viên hoàn thành khóa học IELTS Intro-Intermediate và IELTS Upper - Intermediate khai giảng tháng 5/2018 có thể tiếp tục học lên cấp độ cao hơn mà không cần kiểm tra đầu vào.
  • Lịch kiểm tra trình độ đầu vào: viên chức chọn 1 trong 2 ca thi:

- Ca 1: Buổi chiều (13:30 - 17:00) ngày 17/10/2018 (thứ Tư) tại Phòng A.306.

- Ca 2: Buổi sáng (8:00 - 11:30) ngày 18/10/2018 (thứ Năm) tại Phòng A.319.

       ·Nội dung thi: Writing & Speaking.

            Viên chức tham dự, vui lòng đăng ký theo đơn vị. Danh sách đăng ký vui lòng gửi về Phòng Nhân sự (qua Ms. Hồng Phượng, email: phuongnth@ueh.edu.vn, 0382.522.688, 028.3822.9272 - Ext 15) chậm nhất là thứ Hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018 để Phòng tổng hợp và tiến hành tổ chức khóa bồi dưỡng./-

     

                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                             TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

                                                                                                (đã ký)

 

                                                                               TS. Nguyễn Quốc Khanh

Tải Thông báo bản đầy đủ

Mẫu đăng ký theo đơn vị

Minh họa trình độ các khóa học tiếng Anh theo thông báo

 

Top