Skip Menu

13:58 - 10/10/2018

UEH nằm trong top 15 trường Đại học có công bố quốc tế nhiều nhất tại Việt Nam

Thanh Niên Online - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nằm trong top 15 trường Đại học (ĐH) công bố quốc tế uy tín nhiều nhất Việt Nam theo tổng hợp vừa công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).

Công bố quốc tế - Con đường tất yếu của quốc tế hóa giáo dục ĐH  

Phát biểu trên Tạp chí Forbes Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH cho rằng: “Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu với kinh tế khu vực và toàn cầu dẫn tới dù muốn hay không, đổi mới giáo dục ĐH phải theo hướng quốc tế hóa, bao gồm quốc tế hóa đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị”.

Với tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo nhà trường, nhằm tiến tới hội nhập giáo dục ĐH toàn cầu, đồng thời nâng cao vị thế của UEH trong khu vực và thế giới, con đường tất yếu là đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công bố quốc tế. Không chỉ là thước đo năng lực nghiên cứu, khả năng hội nhập của nhà khoa học, giảng viên; công bố quốc tế còn là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng trên các Bảng xếp hạng ĐH uy tín thế giới như QS, Times Higher Education, Webometrics….

UEH “nỗ lực khuyến khích” nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế

Từ năm 2014, UEH xác định một trong sáu chiến lược khác biệt là Công bố quốc tế đóng góp tri thức toàn cầu. Trường có nhiều chính sách thúc đẩy các nghiên cứu hàn lâm nhằm nỗ lực công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín và có thứ hạng cao với IF > 2 trên thế giới.

UEH chú trọng việc thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh theo chủ đề nghiên cứu tiếp cận đa lĩnh vực và liên ngành, gắn kết giữa nội lực đội ngũ học thuật UEH và các học giả từ các trường ĐH danh tiếng trên thế giới. Trường đã hỗ trợ kinh phí và tư vấn kế hoạch nghiên cứu  cho các nhóm nghiên cứu với nhiều hoạt động đa dạng, hướng đến công bố quốc tế. Ngoài ra, UEH ưu tiên đầu tư cơ sở dữ liệu toàn cầu phục vụ cho nghiên cứu hàn lâm, bố trí nơi làm việc, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhóm nghiên cứu mạnh, đảm bảo tính tương tác sáng tạo cho việc triển khai ý tưởng từ các giảng viên UEH và học giả quốc tế thành các kết quả nghiên cứu hướng đến công bố quốc tế.

Từ việc học hỏi các thông lệ tốt từ các trường ĐH nghiên cứu trên thế giới, UEH tham gia mạnh mẽ vào cộng đồng khoa học toàn cầu bằng các hoạt động học thuật: thường xuyên kết nối và mở rộng mạng lưới các nhà khoa học trong và ngoài nước; tạo điều kiện hỗ trợ đội ngũ nghiên cứu của trường được tiếp cận với các tổ chức, các chuyên gia hàng đầu thế giới, thông qua nhiều hoạt động uy tín và đa dạng và tại UEH.

UEH liên tục tổ chức nhiều hội thảo quốc tế có uy tín nhằm hình thành mạng lưới chia sẻ học thuật giữa UEH và các trường ĐH nghiên cứu trên thế giới

Bên cạnh đó, UEH cũng tạo điều kiện cho các “nhà nghiên cứu trẻ” gồm giảng viên trẻ và nghiên cứu sinh (NCS) công bố kết quả nghiên cứu từ luận án tiến sĩ bằng việc tài trợ, khen thưởng cho các NCS có bài công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus, hội thảo quốc tế. 

Phòng làm việc dành cho các nhóm nghiên cứu của UEH

Công bố quốc tế được Bộ GD&ĐT khen thưởng

Từ chiến lược khác biệt hóa, từ các chính sách hỗ trợ phù hợp với bối cảnh Việt Nam, và từ việc không ngừng học hỏi các thông lệ tốt từ các ĐH uy tín trên thế giới, hoạt động nghiên cứu khoa học của UEH từng bước tiệm cận chuẩn mực quốc tế và có nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2013 - 2018, bên cạnh 933 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, Trường đã công bố 245 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế (trong đó có 148 bài được đăng tải trên các tạp chí ISI và Scopus). Số bài báo quốc tế tăng dần qua từng năm, từ 20 bài năm 2013 lên đến 79 bài năm 2017. 

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có quyết định khen thưởng 24 bài báo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE trong năm 2017. Theo quyết định này, danh sách top 15 các trường ĐH/Viện toàn quốc được Bộ GD&ĐT khen thưởng, đa số là các trường ĐH đa ngành và các trường ĐH khối ngành kỹ thuật, sư phạm; chỉ riêng UEH là trường ĐH đa ngành thuộc lĩnh vực kinh tế.

Kết quả công bố quốc tế trên cho thấy chính sách đẩy mạnh nghiên cứu hàn lâm của UEH là đúng hướng theo xu thế quốc tế hóa giáo dục ĐH, đồng thời thể hiện sự nỗ lực từ lãnh đạo, đội ngũ nghiên cứu, viên chức, giảng viên của UEH, trong điều kiện công bố từ lĩnh vực khoa học kinh tế, xã hội nhân văn trên các tạp chí quốc tế là một thách thức lớn và cạnh tranh cao khi Việt Nam từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

Theo Thanh Niên Online

Top