Skip Menu

11:30 - 22/10/2018

Thông báo về chương trình Học bổng Empowerment năm 2018

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty TNHH KPMG tổ chức Chương trình Học bổng Empowerment năm 2018, cụ thể như sau:

-       Đối tượng: sinh viên UEH hệ đại học chính quy khóa 42, 43, 44 thuộc các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế.

-       Số lượng và trị giá:

+     02 suất: 5.000.000 đồng/suất (xét riêng theo chương trình Học bổng Empowerment dành cho sinh viên UEH).

+     01 suất đặc biệt: 20.000.000 đồng/suất (xét riêng theo chương trình Học bổng Empowerment dành cho sinh viên các trường).

+     Ngoài học bổng bằng hiện kim, sinh viên cũng sẽ được kết nối với nhân viên Công ty KPMG trong chương trình “Mentoring a Student” để được hỗ trợ vượt qua các thử thách trong học tập và cuộc sống.

-       Điều kiện:

+     Có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn phấn đấu trong học tập;

+     Có điểm trung bình chung tích lũy từ 7,0 trở lên (đối với K42, K43);

+     Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong học kỳ cuối 2018.

-       Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm:

+     Đơn xin học bổng (viết tay) mô tả rõ hoàn cảnh thực tế của bản thân và gia đình, nêu rõ lý do xin học bổng (download mẫu đơn tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);.

+     Bảng điểm quá trình học tập có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV (đối với K42, 43);

+     Bản sao Giấy triệu tập trúng tuyển của Trường và học bạ PTTH (đối với K44);

+     Giấy xác nhận gia đình khó khăn của địa phương hoặc bản sao Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2018 có công chứng.

-       Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2018.

-       Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3855 1777 (gặp thầy Lộc)

 

Nơi nhận:                                                                                           KT. GIÁM ĐỐC

-     Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

-     Lưu: VT.                                                                                                                

                                                                                                                   (đã ký)

 

                                                                                                           Huỳnh Thúc Định

File thông báo đầy đủ

Top