Skip Menu

11:09 - 05/11/2018

Hội nghị về mở rộng tự chủ hoạt động đối với các đơn vị đào tạo thuộc UEH

Chiều ngày 02/11/2018, tại Phòng A.205, Cơ sở A, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội nghị về mở rộng tự chủ hoạt động đối với đơn vị đào tạo thuộc Trường.

Tham dự hội nghị, có sự hiện diện của GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo đơn vị quản lý chức năng và đơn vị đào tạo.

Đây là Hội nghị quan trọng nhằm mở điều kiện tự chủ cho các đơn vị đào tạo trực thuộc -  các Trường (Schools) của UEH trong tương lai.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về các nội dung dự kiến giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các khoa/viện đào tạo tại UEH trong năm 2019. Mục tiêu của dự thảo này nhằm tăng cường sự tham gia của các đơn vị trong triển khai các chiến lược của UEH; phát huy vai trò chủ động gắn với trách nhiệm của các trưởng đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng giao; đảm bảo hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực của UEH trong triển khai chiến lược. Phần trao đổi, thảo luận xoay quanh các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo, quản trị đơn vị.

Tổng kết Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng kêu gọi sự đồng lòng, nỗ lực quyết liệt của các khoa, UEH mới có thể thực hiện tự chủ thành công. Nhà trường luôn lắng nghe, cùng tháo gỡ, tạo mọi điều kiện giải quyết khó khăn cho các đơn vị đào tạo. Hoạt động tự chủ của các đơn vị đào tạo là một quá trình, trong đó Nhà trường luôn hỗ trợ các chính sách về tuyển dụng, tài chính và đo lường kết quả thực hiện theo định kỳ. Thầy Hiệu trưởng mong các đơn vị nỗ lực cải tiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện và giúp UEH đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng thế giới.

Một số hình ảnh về Hội nghị:

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH phát biểu mở đầu

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng trình bày các nội dung dự kiến giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các khoa/viện đào tạo tại UEH trong năm 2019

Lãnh đạo trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH phát biểu chỉ đạo

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Top