Skip Menu

13:00 - 14/12/2018

Thông báo về việc chi trả học bổng KKHT và HTHT học kỳ cuối năm 2018 cho sinh viên hệ ĐHCQ

Căn cứ Quyết định số 3841/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ và LT-CQ được nhận học bổng hỗ trợ học tập và khuyến khích học kỳ cuối năm 2018 (xét theo kết quả học kỳ đầu năm 2018) và các nội dung liên quan đến việc nhận học bổng như sau:

            1. Nhận học bổng thông qua hình thức chuyển khoản:

                 - Đối với các sinh viên đã có tài khoản cá nhân tại ngân hàng OCB, Trường sẽ chi trả trực tiếp tiền học bổng hỗ trợ học tập và khuyến khích học tập vào tài khoản ngân hàng của từng sinh viên trước ngày 20/12/2018 (xem thông tin trong danh sách đính kèm).

                 - Đối với các sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng và muốn nhận tiền thông qua hình thức chuyển khoản, vui lòng gửi thông tin chuyển khoản bổ sung vào địa chỉ email “tckt-contact@ueh.edu.vn” theo các nội dung sau:

                       + MSSV;

                       + Họ và tên (lưu ý tên người nhận phải trùng với tên theo MSSV);

                       + Số tài khoản;

                       + Tên ngân hàng và chi nhánh nơi mở tài khoản.

     - Thời gian bổ sung thông tin tài khoản: Từ 14/12/2018 đến hết ngày 20/12/2018.

     - Thời gian Trường chuyển tiền học bổng vào tài khoản của từng sinh viên trước ngày 25/12/2018.

            2. Nhận học bổng thông qua hình thức phát tiền mặt:

                 - Đối với các sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng, muốn nhận học bổng bằng tiền mặt và đã có số CMND (danh sách đính kèm), vui lòng liên hệ các chi nhánh hoặc phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại TP. Hồ Chí Minh để nhận khoản tiền này (tham khảo danh sách chi nhánh, phòng giao dịch đính kèm).

                  - Thời gian: từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019.

Buổi sáng: 7g30 đến 11g30 (Từ thứ 2 đến thứ 7)

Buổi chiều: 13g30 đến 16g30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

                  - Lưu ý: đối với các sinh viên không có số chứng minh nhân dân, liên hệ nhận học bổng tại PGD Duy Tân - Số 17 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.HCM.

3. Yêu cầu sinh viên thực hiện đúng thời hạn theo thông báo này. Quá thời hạn trên, Phòng Tài chính - Kế toán sẽ khóa sổ và kết chuyển các khoản tiền của các sinh viên không đến nhận để hoàn trả vào Ngân sách Nhà nước.

Nơi nhận:                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG             

- BGH (để báo cáo);                                                                           TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

- P.QLĐT-CTSV (để phối hợp thông báo);                                              

- Các khoa đào tạo (để thông báo);                                                                              (đã ký)

- Website: P.TC-KT, P.QLĐT-CTSV, ĐTN;                                            

- OCB;

- Lưu: VT, TC-KT.                                                                                                   Bùi Quang Hùng

Danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT và HTHT

Tải file thông báo đầy đủ

Top