Skip Menu

15:51 - 18/12/2018

Kế hoạch Hội thảo: "Liên kết vùng để cung ứng thực phẩm an toàn: kết quả nghiên cứu ban đầu và đối thoại chính sách với các tỉnh thành vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam"

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-UBND phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2754/QĐ-HĐV ngày 26/5/2017 của Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về thành lập Tổ điều phối Chuyên đề kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2016 – 2020;

Thúc đẩy kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm của các tỉnh/thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có thể được xem là một nội dung quan trọng vì chỉ có kết nối thì sản xuất và tiêu thụ mới có thể đạt được hiệu quả và bền vững. Do vậy, để tập hợp rộng rãi ý kiến của các nhà khoa học, Sở Công Thương và các sở ngành liên quan ở các tỉnh, thành phố thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Liên kết vùng để cung ứng thực phẩm an toàn: kết quả nghiên cứu ban đầu và đối thoại chính sách với các tỉnh thành vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm lắng nghe ý kiến đề xuất các cơ chế liên kết dọc hợp lý và khả thi cho các chuỗi giá trị nông sản phẩm; Thông tin kết quả bước đầu và lấy ý kiến góp ý của doanh nghiệp, Sở Công Thương các tỉnh, thành và các cơ quan có liên quan cho đề án và khởi động tiến trình đối thoại với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Qua đó sẽ tiếp thu những ý kiến phù hợp với đặc điểm, lợi thế của các tỉnh, thành phố làm cơ sở xây dựng các giải pháp cho Đề án “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản thực phẩm theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức hội thảo đảm bảo tính thiết thực, chu đáo và thể hiện sự trọng thị đối với việc huy động sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp và cáo cơ quan liên quan vào quá trình phát triển của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

3. Nội dung tập trung trao đổi tại Hội thảo

- Báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ

- Công bố nội dung dự thảo đề án.

- Tham luận và đối thoại của các Sở, ngành có liên quan, các chuyên gia.

II. CÁC NỘI DUNG:

1. Buổi thảo luận:

1.1. Chủ trì: Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

1.2. Thành phần tham dự thảo luận

- Chủ trì: Sở Công Thương.

- Đại biểu tham dự:

  + Đại diện Trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

  + Đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM;

  + Sở Công Thương các tỉnh, thành phố Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước);

  + Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng;

1.3. Thời gian, địa điểm tổ chức thảo luận

- Thời gian: 9g30, ngày 26 tháng 12 năm 2018 (Thứ Tư).

- Địa điểm: Hội trường Sở Công Thương TP.HCM

                  (163 đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3).

1.4. Nội dung thảo luận: góp ý cho Đề án “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản thực phẩm theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

2. Hội thảo:

Chủ đề “Liên kết vùng để cung ứng thực phẩm an toàn: kết quả nghiên cứu ban đầu và đối thoại chính sách với các tỉnh thành vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam”.

2.1. Cơ quan chủ trì: GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, TS. Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố, .

2.2. Thành phần tham dự Hội thảo: Dự kiến 70-80 người

             + Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

      + Nhóm thực hiện đề án.

             + Đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP. Hồ Chí Minh:

o   Sở Kế hoạch đầu tư

o   Sở Tài chính

o   Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thú Y TP.HCM, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ Thực vật TP.HCM, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM, Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ nông nghiệp TP.HCM.

o   Ban An toàn Thực phẩm TP.HCM.

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ngành các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước:

o   Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thú Y, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ Thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông.

o   Sở Công Thương.

o   Sở Kế hoạch – Đầu tư Tiền Giang

+ Đại diện các doanh nghiệp: Vissan, Vĩnh Thành Đạt, San Hà, Phong Thúy, Anh Đào, BigC, Sài Gòn Co-op, Ban Quản lý 3 chợ đầu mối Bình Điền, Hốc Môn, Thủ Đức

+ Cơ quan truyền thông, báo đài: đài HTV, chương trình Ăn sạch sống khỏe HTV9; đài FBNC, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, báo SGGP, báo Thời báo Kinh tế Sài gòn

     2.3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

        - Thời gian: 13g30, ngày 26 tháng 12 năm 2018 (Thứ Tư).

        - Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

                           (59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3).

     2.4. Trang trí phông chính của Hội thảo theo mẫu sau

     2.5. Chương trình Hội thảo (dự kiến)

Thời gian

Nội dung

13:15 – 13:30

Đón tiếp đại biểu

13:30 - 13:40

Phát biểu khai mạc

13:40 - 13:45

Phổ biến chương trình làm việc

13:45 - 14:00

Tóm lược thông tin đề án

14:00 - 14:30

Tham luận của Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh: thông tin về lưu thông phân phối thực phẩm ở TP.HCM và các nhu cầu liên kết để bảo đảm an toàn thực phẩm

14:30 - 15:00

Báo cáo của ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: kết quả khảo sát sơ bộ tình hình cung ứng thực phẩm ở các chuỗi giá trị, chợ đầu mối; hành vi người tiêu dùng TP.HCM và hành vi người sản xuất các tỉnh thành

15:00 - 15:20

Nghỉ giải lao

15:20 - 15:35

Tham luận của Ban An toàn thực phẩm TP.HCM: Liên kết vùng và phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh, thành phố để quản lý an toàn thực phẩm cho chuỗi sản xuất – cung ứng thực phẩm

15:35 - 15:50

Tham luận của Công ty Vissan: Liên kết vùng để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm

15:50 - 16:05

Tham luận của Sài Gòn Co-op: Áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và giám sát chất lượng thực phẩm tại nguồn

16:05 - 16:20

Tham luận của Sở NN&PTNT Tiền Giang: các thách thức về tổ chức sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn tại địa phương

16:20 – 17:20

Trao đổi thảo luận

17:20 – 17:30

Phát biểu tổng kết Hội thảo

 

 

IV. CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Sở Công Thương TP.HCM  và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM xác định nội dung và phân công thực hiện cụ thể.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức thực hiện sử dụng kinh phí trong Đề án “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản thực phẩm theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Liên kết vùng để cung ứng thực phẩm an toàn: kết quả nghiên cứu ban đầu và đối thoại chính sách với các tỉnh thành vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam”./.

 
                                         KT. GIÁM ĐỐC                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG
                                        PHÓ GIÁM ĐỐC                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                                             (Đã ký)                                                                         (Đã ký)
 
                                   TS. Nguyễn Ngọc Hòa                                         GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài
 

Top