Skip Menu

10:17 - 21/12/2018

Công văn về việc công tác chuẩn bị đánh giá kết quả thực hiện công việc năm 2018

Số/Ký hiệu
2967/ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 20/12/2018
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Trích yếu
Công văn về việc công tác chuẩn bị đánh giá kết quả thực hiện công việc năm 2018
Bản đầy đủ

Tải về bản đầy đủ

Tải về Mẫu 1

Tải về Mẫu 2

Tải về Mẫu 3

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 2530/QĐ-ĐHKT-NHSU, ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc (ĐGKQTHCV) - Phiên bản năm 2018. Để thuận tiện cho công tác ĐGKQTHCV và đảm bảo tiến độ thực hiện, Trường thông báo đến các đơn vị như sau:

  1. Những nội dung cần chuẩn bị

Các đơn vị chuẩn bị những nội dung dưới đây và gửi file mềm về Phòng Nhân sự qua email nhsu@ueh.edu.vn trước ngày 28 tháng 12 năm 2018, cụ thể:

  1. Việc xét sáng kiến năm 2018

Tác giả hoặc nhóm tác giả mô tả sáng kiến theo mẫu đính kèm (Mẫu 1) để Phòng Nhân sự trình Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở UEH.

  1. Việc tính điểm các tiêu chí đề án, quy chế, quy định, quy trình, giải pháp/mô hình đổi mới công việc

Các đơn vị thống kê số đề án, quy chế, quy định, quy trình đã được ban hành mới, hoặc cập nhật dựa trên phiên bản cũ; và giải pháp/mô hình đổi mới công việc được đề xuất áp dụng hiệu quả trong năm 2018 (Mẫu 2). Các đơn vị cần gửi kèm minh chứng là bản scan hoặc đường dẫn các đề án, quy chế, quy định, quy trình để Phòng Nhân sự thẩm định.  

  1. Về việc công nhận trình độ tiếng Anh của viên chức

Trường chuyển đến các đơn vị danh sách viên chức được xác định trình độ tiếng Anh tính đến thời điểm hiện tại (file đính kèm), theo Hướng dẫn số 2963/HD-ĐHKT-NHSU ngày 20/12/2018. Trong trường hợp viên chức của đơn vị có nhu cầu được công nhận trình độ cao hơn, các đơn vị lập danh sách theo mẫu đính kèm (Mẫu 3) và gửi kèm bản photo các văn bằng/chứng chỉ.

Lưu ý: Các nội dung nêu tại Mục 1, 2, 3 sẽ được chuyển vào dữ liệu của phần mềm trước khi viên chức và đơn vị thực hiện ĐGKQTHCV năm 2018. Do vậy, mọi thay đổi sau thời hạn quy định sẽ không được chấp nhận để đảm bảo tiến độ chung.

  1.  Trách nhiệm phối hợp của các đơn vị

Để có cơ sở ĐGKQTHCV năm 2018 của các cá nhân và tập thể thuộc UEH, đề nghị các đơn vị cung cấp dữ liệu, thông tin liên quan (phát sinh trong năm 2018) về Phòng Nhân sự, chậm nhất ngày 06 tháng 01 năm 2019, cụ thể:

- Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế: Cung cấp dữ liệu kê khai nghiên cứu khoa học của viên chức và phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin cập nhật trên hệ thống;

- Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí: Cung cấp danh sách giảng viên coi thi từ đủ 10 ca trở lên trong năm; danh sách giảng viên nộp điểm trễ và viên chức vi phạm quy chế coi thi (nếu có);

- Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình: Cung cấp kết quả phản hồi của giảng viên/người học; danh sách tham gia phục vụ công tác kiểm định cấp Trường; danh sách giảng viên xây dựng mới đề cương chi tiết môn học (syllabus) đạt yêu cầu; danh sách viên chức tham gia xây dựng chương trình đào tạo;

- Phòng Công tác chính trị: Cung cấp danh sách giảng viên hoàn thành nhiệm vụ cố vấn học tập; danh sách viên chức tham gia viết bài cho Bản tin UEH;

- Phòng Tài chính - Kế toán: Cung cấp số liệu về giờ chuẩn trực tiếp trên lớp của từng giảng viên; danh sách giảng viên chấm khóa luận tốt nghiệp, chấm thi; danh sách viên chức chậm thanh, quyết toán tạm ứng kinh phí (nếu có);

- Phòng Công nghệ thông tin: Cung cấp danh sách viên chức sử dụng Hệ thống học trực tuyến (LMS) trong giảng dạy của UEH;

- Phòng Thanh tra: Cung cấp thông tin giảng viên tự ý bỏ giảng, tự ý mời người ngoài UEH giảng hộ, vi phạm giờ giấc giảng dạy (nếu có); danh sách viên chức hút thuốc trong khuôn viên UEH (nếu có); danh sách viên chức uống rượu bia trước và trong giờ làm việc (nếu có);

- Văn phòng trường: Cung cấp kết quả thi đua của các công đoàn đơn vị; đánh giá mức độ hỗ trợ hoạt động của Đoàn - Hội UEH; thành tích hoạt động xã hội, cộng đồng được ghi nhận của cá nhân, tập thể thuộc Trường (nếu có).

            Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung văn bản này. Thông tin trao đổi (nếu có) vui lòng liên hệ Phòng Nhân sự (Ms. Phượng, điện thoại: 0382.522.688, 028.2822.9272 [ext.15], email: phuongnth@ueh.edu.vn)./-

 

Top