Skip Menu

08:19 - 10/01/2019

Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, viên chức UEH năm 2019

Số/Ký hiệu
49/KH-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 08/01/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Trích yếu Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, viên chức UEH năm 2019
Bản đầy đủ Tải về

 

Thực hiện chủ trương về đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý cho đội ngũ công chức, viên chức của Trường, năm 2019 Trường dự kiến kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng như sau:

1. Các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

§ Mục tiêu: Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

§ Đối tượng tham gia: Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đang được quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  • Thời gian dự kiến tổ chức: xuyên suốt trong năm 2019.

 

2. Hệ thống đào tạo trực tuyến LMS

§ Mục tiêu: Khóa bồi dưỡng trang bị những kiến thức cơ bản, hướng dẫn thực hành và chuẩn bị những công cụ cần thiết cho giảng viên và viên chức UEH trong việc sử dụng Hệ thống đào tạo trực tuyến - LMS.

§ Đối tượng tham gia: Giảng viên mới tuyển dụng, giảng viên chưa tham gia khóa bồi dưỡng, viên chức khối quản lý có nhu cầu.

  • Thời gian dự kiến tổ chức: giữa tháng 3/2019.

 

3. Kỹ năng và kiến thức giảng dạy Data Science

§ Mục tiêu: Khóa bồi dưỡng trang bị những kỹ năng và kiến thức cần thiết để giảng dạy học phần Data Science, Chương trình tiên tiến quốc tế UEH.

§ Đối tượng tham gia: Đội ngũ giảng viên giảng dạy học phần Data Science.

  • Thời gian dự kiến tổ chức: giữa tháng 3/2019.

 

4. Các khóa giảng dạy về kinh tế lượng, kinh tế vi mô, vĩ mô

§ Mục tiêu: Bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực kinh tế lượng, kinh tế vi mô, vĩ mô phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.

§ Đối tượng tham gia: Giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng và các viên chức khối quản lý có nhu cầu.

  • Thời gian dự kiến tổ chức: khóa cơ bản (cuối tháng 4/2019), khóa nâng cao (giữa tháng 8/2019).

 

5. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4

§ Mục tiêu: Nhằm thực hiện các quy định của Nhà nước về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho viên chức, đảng viên thuộc đối tượng 4.

§ Đối tượng tham gia: tất cả giảng viên thuộc đối tượng 4 (viên chức không giữ chức vụ có chức danh giảng viên hoặc tương đương trở lên hoặc là Đảng viên) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

  • Thời gian dự kiến tổ chức: cuối tháng 5/2019.

 

6. Bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên chính

§ Mục tiêu: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho người học theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Chuyên viên chính.

§ Đối tượng tham gia: Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Chuyên viên từ đủ 5 năm công tác trở lên.

  • Thời gian dự kiến tổ chức: giữa tháng 6/2019.

 

7. Tâm lý học trong giảng dạy và cố vấn học tập

§ Mục tiêu: Nâng cao kỹ năng tư vấn của giảng viên và cố vấn học tập; cách thức tận dụng kiến thức, kinh nghiệm của người cố vấn học tập vào hoạt động trợ giúp cho người học, thông qua sử dụng các kỹ năng thành phần như lắng nghe, đặt câu hỏi, cung cấp thông tin và động viên khích lệ để giúp người học đạt được mục tiêu học tập theo học chế tín chỉ.

§ Đối tượng tham gia: Tất cả giảng viên, giảng viên thỉnh giảng và các viên chức khối quản lý có nhu cầu.

  • Thời gian dự kiến tổ chức: cuối tháng 7/2019.

 

8. Quản trị chất lượng chương trình đào tạo

§ Mục tiêu: Khóa bồi dưỡng trang bị những kỹ năng và kiến thức cần thiết phục vụ công tác chuyên môn của các Giám đốc chương trình.

§ Đối tượng tham gia: Giám đốc chương trình.

  • Thời gian dự kiến tổ chức: cuối tháng 10/2019.

Trên đây là kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng năm 2019. Khi mở từng lớp cụ thể, Phòng Nhân sự sẽ thông báo chi tiết về thời lượng, địa điểm, báo cáo viên và chương trình học đến các đơn vị.

Ngoài danh mục các lớp bồi dưỡng nêu trên, nếu các đơn vị có nhu cầu về các lớp khác, đề nghị các đơn vị gửi yêu cầu mở lớp kèm theo mô tả chỉ tiết chương trình học về Phòng Nhân sự để trình Hiệu trưởng xem xét và có kế hoạch tổ chức cụ thể. CCVC nếu có nhu cầu được hỗ trợ chi phí bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn bên ngoài Trường vui lòng liên hệ Phòng Nhân sự để được hướng dẫn. Thông tin liên hệ Ms. Phượng, Phòng Nhân sự, điện thoại: 3822.9272 (ext.15), e-mail: phuongnth@ueh.edu.vn /-

 

Top