Skip Menu

11:00 - 12/03/2019

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)

        
Số/Ký hiệu
513/TB-ĐHKT-VP
Ngày ban hành 11/3/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Trích yếu
Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)
Bản đầy đủ Tải về

         

          Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

          Căn cứ Công văn số 1152/ĐHKT-TCHC ngày 20 tháng 6 năm 2018 về khung thời gian đào tạo năm 2019;

           Trường thông báo đến các đơn vị lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) như sau:

          1. Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch): Công chức, viên chức, người lao động và người học được nghỉ ngày 14 tháng 4 năm 2019.

Do ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) trùng vào Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức, người lao động và người học được nghỉ bù thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2019.

          2. Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5): Công chức, viên chức, người lao động và người học được nghỉ từ thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến hết thứ Tư, ngày 01 tháng 5 năm 2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019.

          3. Một số lưu ý

          - Trước khi nghỉ lễ, yêu cầu các đơn vị niêm phong phòng làm việc, tài sản, trang thiết bị; kiểm tra và tắt toàn bộ hệ thống điện phòng làm việc; đặc biệt chú trọng công tác PCCC và bảo vệ an toàn, trật tự tại cơ sở.

          - Văn phòng trường phối hợp với lãnh đạo các đơn vị liên quan chỉ đạo Đội Bảo vệ, Trung đội Dân quân tự vệ, Đội Phòng cháy chữa cháy triển khai công tác bảo vệ và PCCC ở tất cả các cơ sở theo chế độ 24/24 nhằm đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường.

          - Phòng Cơ sở vật chất thực hiện công tác tổng vệ sinh tất cả các cơ sở thuộc Trường, kiểm tra hệ thống điện, tài sản trước khi nghỉ.

          Trường đề nghị các Trưởng đơn vị thông tin cho toàn thể viên chức, người lao động và người học của đơn vị được biết và thực hiện./-

Nơi nhận:
- Chủ tịch Hội đồng trường;
- Chủ tịch Hội đồng Tư vấn;
- Các Phó Hiệu trưởng;                                             
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Portal UEH;
- Lưu: VT, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Top