Skip Menu

09:50 - 13/03/2019

Công văn về việc lấy ý kiến đồng nghiệp và người học cho ứng viên các danh hiệu và giải thưởng năm 2018

 

Số/Ký hiệu
547/ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 13/3/2019
Người ký PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

Kính gửi: Toàn thể công chức, viên chức và người học UEH

Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UEH năm 2018 đã họp thông qua danh sách các ứng viên có điểm đánh giá kết quả thực hiện công việc cao nhất để tiến hành bầu chọn và vinh danh các danh hiệu, giải thưởng của năm 2018, gồm:

 • Danh hiệu “Giảng viên của năm”;

 • Danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm”;

 • Danh hiệu “Nhân viên của năm”;

 • Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm”.

Để có thêm cơ sở cho việc bình chọn và vinh danh, Trường gửi đến toàn thể công chức, viên chức và người học danh sách các ứng viên nói trên (đính kèm) để lấy ý kiến nhận xét, phản hồi (nếu có).

 • Thời gian: Từ ngày 13/3 đến hết ngày 19/3/2019.

 • Phương thức thực hiện: Trực tiếp qua điện thoại hoặc gửi email đến TS. Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng phòng Nhân sự qua SĐT 028.38244335, 0913620122, Email qk@ueh.edu.vn).

Trân trọng,

 

 

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN

           DANH HIỆU “GIẢNG VIÊN CỦA NĂM 2018

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Điểm ĐGKQTHCV

 1.  

Viên Thế Giang

Khoa Luật

116

 1.  

Trần Thị Tuấn Anh

Khoa Toán - Thống kê

115

 1.  

Bùi Thị Mai Hoài

Khoa Tài chính công

111

 1.  

Trầm Thị Xuân Hương

Khoa Ngân hàng

111

 1.  

Trần Thị Hải Lý

Khoa Tài chính

110.5

 1.  

Võ Tất Thắng

Khoa Kinh tế

108.5

 1.  

Phạm Quang Huy

Khoa Kế toán

106.5

 1.  

Phạm Ngọc Toàn

Khoa Kế toán

106

 1.  

Võ Xuân Vinh

Viện Nghiên cứu kinh doanh

106

 1.  

Mai Thị Hoàng Minh

Khoa Kế toán

105

 1.  

Lưu Thị Kim Hoa

Khoa Lý luận chính trị

105

 
 

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN

DANH HIỆU “CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA NĂM 2018

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Điểm ĐGKQTHCV

(không tính điểm cộng)

 1.  

Bùi Quang Hùng

Phòng Tài chính - Kế toán

94.6

 1.  

Lý Thị Minh Châu

Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình

92

 1.  

Sử Đình Thành

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

87.4

 1.  

Vũ Minh Hà

Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

86.5

 1.  

Trương Minh Kiệt

Phòng Cơ sở vật chất

86.3

 1.  

Đào Thị Minh Huyền

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

84.9

 1.  

Nguyễn Thiện Duy

Văn phòng trường

84.2

 1.  

Nguyễn Thị Kim Chi

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí

84.1

 1.  

Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh

Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

83.9

 1.  

Bùi Mộng Ngọc

Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

83.9

 
 

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN

DANH HIỆU “NHÂN VIÊN CỦA NĂM 2018

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Điểm ĐGKQTHCV

(không tính điểm cộng)

 1.  

Châu Quốc Long

Phòng Công nghệ thông tin

89.8

 1.  

Lê Quang Hùng

Phòng Công nghệ thông tin

89.4

 1.  

Huỳnh Tấn Minh

Phòng Công nghệ thông tin

87.8

 1.  

Đoàn Ngọc Hậu

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí

85

 1.  

Huỳnh Thị Ngọc Ngân

Phòng Nhân sự

84.1

 1.  

Lương Quang Long

Phòng Cơ sở vật chất

84

 1.  

Võ Minh Cường

Phòng Cơ sở vật chất

83

 1.  

Đặng Xuân Hợi

Phòng Cơ sở vật chất

83

 1.  

Võ Đại Long

Phòng Cơ sở vật chất

83

 1.  

Nguyễn Thị Lưu

Phòng Cơ sở vật chất

83

 1.  

Trịnh Quang Toàn

Phòng Cơ sở vật chất

83

 1.  

Trần Hữu Dương

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

83

 1.  

Nguyễn Ngọc Hoan

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

83

 1.  

Lê Thị Kim Chi

Trạm Y tế

83

 
 

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN

GIẢI THƯỞNG “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Số giờ NCKH thực tế

        1.

Võ Xuân Vinh

Viện Nghiên cứu kinh doanh

31158

 1.  

Bùi Duy Tùng

Khoa Tài chính công

15467

 1.  

Hoàng Văn Việt

Khoa Kinh tế

13400

 1.  

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

10271

 1.  

Nguyễn Hữu Thái

Khoa Toán - Thống kê

9000

 1.  

Nguyễn Đình Thọ

Viện Đào tạo quốc tế

8900

 1.  

Viên Thế Giang

Khoa Luật

8600

 1.  

Lê Nhật Hạnh

Khoa Quản trị

8167

 1.  

Lê Xuân Trường

Khoa Toán - Thống kê

8100

 1.  

Nguyễn Phong Nguyên

Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

7950

 

 

 

 

Top