Skip Menu

19:55 - 21/10/2014

Thông báo danh sách sinh viên đăng ký chương trình Cử nhân chất lượng cao – Khóa 40 – Đại học chính quy

Trường công bố danh sách lớp Khóa 40 - Chương trình Cử nhân chất lượng cao - Đại học chính quy (cập nhật lúc 16 giờ 15, ngày 19-9-2014)xem

Thông báo chuyển điểm môn Anh văn: xem

Thời khóa biểu xem tại: http://khkt.ueh.edu.vn hoặc tải tại đây: tải

Sinh viên xem danh lớp được bố trí và học đúng thời khóa biểu quy định.

Thư mời dự họp báo giới thiệu giáo trình Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô: xem

Các vấn đề liên quan đến thời khóa biểu, danh sách lớp chất lượng cao: liên hệ cô Thanh Tâm: ĐT: [08]38230082 ext 124;

Thông báo nộp học phí: xem

Top