Chuyên ngành công cụ và thị trường tài chính (Ngành tài chính - ngân hàng)

 

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng, chương trình Công cụ và Thị trường tài chính theo hướng nghiên cứu được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và kiến thức chuyên sâu về công cụ và thị trường tài chính, cũng như khả năng nghiên cứu độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc tại các làm việc tại các định chế tài chính, ngân hàng, viện nghiên cứu, trường đại học, và các cơ sở đào tạo khác tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực, hoặc tiếp tục theo học chương trình nghiên cứu bậc tiến sĩ.

Đối tượng người học

Người học đang công tác tại các công ty chứng khoán, các định chế tài chính, các Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu. Ứng viên phải có bằng đại học ngành Tài chính –Ngân hàng, hoặc tốt nghiệp đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo quy định của trường nếu tốt nghiệp ngành khác.

 

Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng:

 •  Nắm vững kiến thức chuyên ngành ngân hàng và tài chính trên cơ sở đó có thể phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề có liên quan.
 • Có khả năng ứng dụng lý thuyết trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính và các kỹ năng thực tế liên quan trong các định chế tài chính khác.
 •  Phân tích phản biện và sáng tạo nhằm đưa ra được những giải pháp toàn diện đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngân hàng - tài chính.
 • Vận dụng kỹ năng nghiên cứu vào giải quyết những vấn đề khó khăn và thử thách trong kinh doanh ngân hàng.
 • Quản lý các hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Thể hiện được giá trị chuẩn mực đạo đức đối với công việc và hoạt động kinh doanh.
 • Kết cấu chương trình đào tạo hợp lý, được thiết kế trên cơ sở tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến ở các trường đại học trên trên thế giới.
 • Đội ngũ giảng viên giỏi được đào tạo từ các các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong và ngoài nước.
 • Môi trường học tập năng động, phương pháp giảng dạy phát huy tính sáng tạo cho người học thông qua trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, xử lý tình huống, xử lý các vấn đề phát sinh thực tế trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
 • Trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho người học, phân tích xử lý dữ liệu, đo lường rủi ro nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn phù hợp xu hướng phát triển ngân hàng trong điều kiện cách mạng công nghệ 4.0.
 • Cơ hội chuyển đổi linh hoạt chương trình đạo tạo thạc sĩ nghiên cứu, tiếp tục nâng cao trình độ ở bậc tiến sĩ trong và ngoài nước.

Với kiến thức và kỹ năng đạt được trong quá trình đào tạo, sau khi tốt nghiệp người học trở thành nhà nghiên cứu trên lĩnh vực tài chính –ngân hàng, có cơ hội nâng cao khả năng nghiên cứu và làm việc tại các cơ sở giáo dục và nghiên cứu trong và ngoài nước.