FIBAA

     Các chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được kiểm định và công nhận theo chuẩn quốc tế FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), thời hạn 5 năm (2017-2022), bao gồm 04 chương trình:

(1) Chương trình Thạc sĩ Kinh tế phát triển là Chương trình liên kết giữa UEH và Đại học Erasmus Rotterdam Hà Lan;

(2) Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh;

(3) Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh thuộc Viện Đào tạo quốc tế

(4) Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế thuộc Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

     FIBAA là một tổ chức đảm bảo chất lượng của chính phủ Thụy Sĩ, hiện nay FIBAA có hai cơ quan đại diện được đặt tại thành phố Bonn của Đức và thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Đây là một tổ chức kiểm định hoạt động rộng khắp trên thế giới và sử dụng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế Châu Âu do 48 quốc gia ấn định. Để hoàn tất tiến trình kiểm định, cả bốn chương trình của UEH đã đáp ứng được hơn 50 tiêu chí của FIBAA, và đặc biệt khá nhiều tiêu chí đánh giá cho 04 chương trình nói trên đáp ứng vượt qua ngưỡng quốc tế cơ sở của tổ chức FIBAA.

FIBAA Guidelines