Danh mục Hội nghị, Hội thảo, Báo cáo chuyên đề Quốc tế năm 2018

DANH SÁCH HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI UEH

STT Tên hội nghị/ Hội thảo/ Báo cáo chuyên đề Địa điểm Đơn vị tổ chức Ghi chú
1 Tọa đàm khoa học "Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (INNOVATION) của Việt Nam đến năm 2030" tại Cần Thơ UEH UEH  
2 Tọa đàm khoa học "Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (INNOVATION) của Việt Nam đến năm 2030" tại Kiên Giang UEH UEH  
3 Tọa đàm khoa học "Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (INNOVATION) của Việt Nam đến năm 2030" tại Lâm Đồng UEH UEH  
4 Tọa đàm khoa học "Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (INNOVATION) của Việt Nam đến năm 2030" tại Đồng Nai UEH UEH  
5 Tọa đàm khoa học đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước KHGD/16-20 "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam". Chủ đề: “Cơ sở lý luận, phương pháp luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu quốc tế hóa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp”. UEH UEH  
6 Hội thảo khoa học chủ đề “Rào cản về thể chế đối với khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam” thuộc đề tài NCKH cấp Nhà nước KX.01.17/16-20 UEH UEH  
7 Tọa đàm khoa học đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước KHGD/16-20 "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam" tại Huế. UEH UEH  
8 Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu cấp quốc gia KHGD/16-20: "Cơ sở lý luận, phương pháp luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu quốc tế hóa giáo dục Việt Nam". UEH UEH  
9 Hội thảo khoa học quốc gia "Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam". UEH Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh  
10 Hội thảo "Nền kinh tế số trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4". UEH UEH Bài tốt đăng
Tạp chí JABES
11 Hội thảo khoa học “Thực trạng kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản” thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, mã số KX.01.13/16-20. UEH UEH & ĐH Kinh tế Quốc dân  
12 Hội thảo khoa học “Khả năng và chi phí tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp” thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số KX.01.18/16-20. UEH UEH  
PHÒNG ĐBCL-PTCL
13 Hội thảo "Liên kết vùng để cung ứng thực phẩm an toàn: kết quả nghiên cứu ban đầu và đối thoại chính sách với các tỉnh/thành vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam". UEH UEH  
KHOA KINH TẾ
14 Hội thảo "Báo cáo các nghiên cứu ứng dụng của CGE tại Việt Nam" UEH  UEH và Centre of Policy Studies, Victoria University  
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
15 Tọa đàm "Tiêu chí về các chủ thể kinh tế, các khu vực và thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN". UEH    
KHOA NGÂN HÀNG
16 Hội thảo "The future of Fintech and Banking: Evolution and Revolution". UEH    
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
17 Workshop chủ đề: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số”. UEH    
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
18 Hội thảo: People, work and employment. UEH    
19 Hội thảo định hướng chuyên ngành Marketing: From Zero to Hero. UEH    

 

 

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ

STT Tên bài Tác giả Hội thảo Cơ quan chủ quản
1 A New Fuzzy Clustering-based Imputation Method Thanh Le and Lan Vu International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI) American Council on Science & Education
2 A Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) Analysis on the Determinants of Vietnam’s Stock Market Le Hoang Phong, Dang Thi Bach Van and Ho Hoang Gia Bao Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics ECONVN 2019
3 A review of positive accounting: research trends in the world and ability of development in Vietnam Tran Thi Phuong Thanh BAASANA 2018 Proceedings Đại học Ngoại thương
4 A Study on Bank Lending Behavior: Do Business Cycle and Government Ownership Affect? Le Van Lam, Tran Phuong Thao and Than Thi Thu Thuy Asia Conference on Business and economic Studies Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
5 Analysis of factors affecting Ho Chi Minh city’s office rental price using Hedonic model Van Thuong Le, Quynh Hoa Nguyen and Van Toan Nguyen International Scientific Conference Environmental Science for Construction Industry MATEC Web of Conferences Volume
6 Ảnh hưởng của tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Huỳnh Đức Lộng, Hoàng Như Hoàng Oanh Hội thảo khoa học quốc tế: Các thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và các thông lệ quốc tế. Hội Kế toán- Kiểm toán Việt Nam, Tạp chí Kế toán, ACCA
7 Bank competition, stability and efficiency - the case study of Hong Kong banking Phan Thu Hien and Phan Thi My Hanh Asia conference on Business and economic studies Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
8 Brand Experience, Customer Equity and Brand Loyalty Pham Hung Cuong, Oanh Dinh, Yen Nguyen; Liem Viet Ngo and Nguyen Phong Nguyen Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC) Australian and New Zealand Marketing Academy
9 Communicative competence as a key factor for successful graduate employability: Part-1, Perspective from employers. Le Vo Thi Hong and Ayman Youssef Nassif Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES) Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
10 Determinants of CrossBorder M&A and Greenfield FDI: The Discrepancies and Evidence From Emerging Countries. Vu Viet Quang and Ta Thi Thanh Tra Conference Program and Proceedings Academy of International Business US South East Chapter
11 Factors afecting the application of enviromental management accounting in contruction companies in Ho Chi Minh city. Pham Ngoc Toan 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development University of Technology and Education Ho Chi Minh City
12 Lòng yêu nước kinh tế của người tiêu dùng thành thị Việt Nam: tiền thân và các kết quả Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Hoàng Trọng International Conference Startup For Innovation Nation Học Viện Tài Chính
13 Management factors and quality of accounting information system in Vietnam Luong Duc Thuan and Truong Thi Thu Huong Proceedings of Baasana International Conference in Vietnam BAASANA - Vietnam Chapter Foreign Trade University
14 Nhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt Nam. Lê Đình Trực, Ngô Nhật Phương Diễm Hội thảo khoa học quốc tế: Sử dụng dữ liệu và công nghệ trong kế toán quản trị - Chìa khóa nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)-Hiệp Hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA)-Smart Train
15 Phát triển ngành dịch vụ logistics trong thời đại 4.0 Đoàn Thị Hồng Vân, Hà Minh Hiếu, Kim Ngọc Tuấn Hội thảo quốc tế: Thương mại và phân phối Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng phân hiệu Kon Tum và Đại học Thương mại
16 Readiness of IFRS adoption by Multinational Corporations in Vietnam: A comparative Case Study` Ha Nguyen, Duc Phan and Nguyen Thi Phuoc Asia Conference On Business And Economics Studies Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh
17 Real Estate Market in Vietnam Economy Le Van Thuong and Nguyen Quynh Hoa Real Estate Trường Đại học Tổng hợp Xây dựng MOSCOW - LB Nga (MGSU)
18 Research on Essential and Possibility of applying Sustainable Business Reporting at companies under Vietnam Oil and Gas Group Management (Petro Vietnam) Nguyen Xuan Hung and Le Anh Tuan iJournals: International Journal of Social Relevance & Concern Institute for Information Resources
19 Spillover Effects of Fiscal Policy Between Vietnam and its Trading Partners Nguyen Hoang Thuy Bich Tram and Nguyen Thi Lien Hoa Asia Conference Business and Economic Studies Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh
20 Teacher Identity in the Era of Technology from the English Teachers' Perspectives Duong Thi Thuy Uyen Hội thảo quốc tế: Ứng dụng Công nghệ trong Dạy, Học và Kiểm tra Ngoại ngữ - ICTLEC Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
21 The Application of Corpus-Based Approach to Developing Frequency Word Lists For Teaching and Learning Business English at The University of Economics Ho Chi Minh City Vo Dinh Phuoc and Le Thuy Giang Hội thảo quốc tế: Ứng dụng Công nghệ trong Dạy, học, và Kiểm tra ngoại ngữ - ICTLEC Đại học Kinh tế quốc dân
22 The book-tax differences and annual variation in pre-tax earnings: evidences from an emerging market Dang Van Cuong and Nguyen Thi Huyen Proceedings of BAASANA International Conference in Vietnam BAASANA Vietnam- Chapter Foreign Trade University
23 The effect of contingency elements on environmental management accounting implementation in manufacturing firms in Viet Nam Vo Van Nhi, Pham Ngoc Toan and Nguyen Thi Hang Nga International Conference on finance accounting and auditing Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
24 The Government Intervention and Investment Decision: Evidence From Vietnam Luong Thi Thao, Le Thi Phuong Vy and Tran Thi Hai Ly Asia Conference on Business and Economic Studies Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh
25 The impact of audit quality factors on auditor retention: Perceptions of audit clients in Ho Chi Minh City Ha Hoang Nhan, Vo Van Nhi and Mai Thi Hoang Minh Hội thảo Khoa học Quốc tế Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – International conference startup and innovation nation Học viện Tài chính
26 The Impact of Competition to Diversification in Commercial Banks: New Evidence from Vietnam Nhu Nguyen Tu and Huong Tram Thi Xuan International Conference on Accounting and Finance Đại học Kinh tế Đà Nẵng
27 The impact of competition to diversification in commercial banks: New evidence from Vietnam Tram Thi Xuan Huong and Nguyen Tu Nhu The 4th International Conference on Accounting and Finance The University of Da Nang University of Economics; Institute of Global Finance; Aton University; Massy University
28 The Impact of Liquidity Risk on Bank Performance Efficiency from South East Asia Countries: A Dynamic Panel Approach Nga Tran Thi Thanh and Huong Tram Thi Xuan International Conference on Accounting and Finance Đại học Kinh tế Đà Nẵng
29 The retirement effect on mental health in Europe during 2006-2015: Evidence of Ashenfelter's dip Vo Tat Thang and Tran Thi Phu Duyen Asia Conference on Business and Economic Studies Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
30 The Strategic Cost Management Accounting in The Fourth Industrial Revolution, Huynh Loi and Le Hoang Oanh International Conference on Accounting and Finance University of Economics - The University of Danang (Vietnam), Institute of Global Finance (IGF) - University of New South Wales (Australia), Massey University (New Zealand), and Aston University (UK).
31 Threshold effect of economic integration on bank risk-taking: Evidence from emerging markets Bui Duy Tung and Bui Thi Mai Hoai Vietnam Symposium in Banking and Finance Association of Vietnamese Scientists and Experts (AVSE Global), the College of Economics - Hue University, and the International Society for the Advancement of Financial Economics
32 Trends In Health Insurance Across Vietnamese Regions: A Binary Logit Model Thu Nguyen Thi Hong and Y Hoang Ngoc Nhu International Seminar and Conference: The Society Empowerement through Creave Economics and Educaon in Disrupve Era, Universitas Negeri Jakarta, Naonal University of Tainan, and Universitas Negeri Gorontalo
33 Vietnamese Laws on Foreign Workers in the Legal Context of Asian Economy Doan Thi Phuong Diep and Duong Kim The Nguyen Asia Conference on Business and Economic Studies Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
34 Which determinants discourage enterprises in private sector from applying for loans? Evidences from Vietnam Enterprises Vu Thi Le Giang and Hoang Hai Yen Asia Conference on Business and Economic Studies Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
35 Kiểm toán nội bộ tại các đơn vị thuộc khu vực công trên thế giới – Bài học kinh nghiệm cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập sử dụng ngân sách nhà nước Mai Thị Hoàng Minh Hội thảo khoa học Quốc tế về cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt nam và các thông lệ quốc tế Hội kế toán – Kiểm toán Việt nam và Smart Train