Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Trung tâm Giáo dục Thể chất được thành lập từ năm 1979 trực thuộc Ban Giám hiệu. Qua nhiều sự thay đổi do cơ cấu tổ chức của nhà trường. Đến Năm 2016 ban Giáo dục Thể chất được có hai bộ môn là Giáo dục thể chất đồng đội và giáo dục thể chất cá nhân trực thuộc Ban giám hiệu Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Đội Ngũ

Trung tâm Giáo dục Thể chất hiện nay có 08 viên chức, trong đó có 07 giảng viên và 01 thư ký.
dashboard

Chương trình đào tạo

Cử nhân

  • Bóng bàn;
  • Bóng chuyền;
  • Bóng rổ;
  • Bóng đá;
  • Cầu lông;
  • Võ thuật;
  • Khiêu vũ;
  • Golf;
  • Quần vợt.

Cao học

Tiến sĩ

Khóa ngắn hạn