Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác  (Financial Institute of Intelligent and Interactive Technologies – FTI) trực thuộc Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM được thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2021 nhằm mục đích nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề về tài chính và công nghệ tài chính. FTI là nơi nghiên cứu, tư vấn và kết nối các dự án thuộc lĩnh vực tài chính và công nghệ.
FTI cũng cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn về tài chính và công nghệ tài chính giúp đổi mới hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, FTI triển khai các nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam và cũng là nơi kết nối, tư vấn thực hiện các dự án khởi nghiệp về Fintech.

Đội Ngũ

Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác là nơi quy tụ những chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và công nghệ thông tin. Họ là những người có những nghiên cứu và những ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Viện đang xây dựng và phát triển mạng lưới các chuyên gia hợp tác trong các dự án nghiên cứu và ứng dụng được triển khai ở một số nước.
Hiện nay, Viện nhận được sự hợp tác thường xuyên của hơn 15 giảng viên, nghiên cứu viên của trường Đại học Kinh tế TP.HCM và một số trường/viện trên thế giới.
dashboard

Chương trình đào tạo

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

  • Fintech
  • Blockchain
  • DeFi (decentralized finance)
  • Crypto currency
  • Tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp