Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Viện Nghiên cứu chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe (Health and Agricultural Policy Research Institute - HAPRI) là viện nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế sức khỏe và kinh tế nông nghiệp tại Việt Nam. Viện thuộc sự quản lý của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Viện được thành lập nhằm mục đích cải thiện các chính sách chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp, trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng, bằng các công trình nghiên cứu, chương trình đào tạo mới, công nghệ mới và dịch vụ tư vấn thiết kế nghiên cứu chất lượng cao. Viện thực hiện hợp tác nghiên cứu và giáo dục với nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, cùng với việc thiết lập mối quan hệ với lãnh đạo trong các ngành, ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Đội Ngũ

Đội ngũ của Viện là các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, chính sách công, nông nghiệp, môi trường, tài nguyên,… Chúng tôi hợp tác trong các dự án nghiên cứu và các chương trình đào tạo để tạo ra một môi trường học thuật và giáo dục liên ngành.
Với đội ngũ các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm học tập, làm việc và quản lý tại các trường đại học danh tiếng, các trung tâm nghiên cứu và tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, Singapore, Úc và Mỹ, nhóm chúng tôi có kinh nghiệm thực hiện dự án đa quốc gia với các cơ quan chính phủ và quốc tế.
dashboard
Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

  • Tư vấn chính sách phát triển cho từng địa phương.
  • Đào tạo cập nhật các công cụ quyết định và thực thi chính sách địa phương.
  • Tư vấn phát triển nghiên cứu sau đại học.
  • Hỗ trợ ý tưởng và thiết kế nghiên cứu hàn lâm.
  • Hỗ trợ ý tưởng và thiết kế bản khảo sát.
  • Hỗ trợ kết nối trường đại học, trung tâm nghiên cứu và chuyên gia quốc tế.
  • Tư vấn tìm và phân tích dữ liệu nghiên cứu.
  • Tư vấn phân tích dữ liệu thị trường theo ngành.