Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Được thành lập năm 2017, Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR) là đơn vị tự chủ trực thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh được Trường Đại học Kinh tế TP.HCM phê duyệt đề án nâng cấp Viện Nghiên cứu Kinh doanh thành Viện Nghiên cứu xuất sắc giai đoạn 2020-2025.
IBR hoạt động với 3 mục tiêu chính:
Tham mưu và tổ chức, triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học hàn lâm; hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước; tư vấn, kiến nghị phát triển kinh doanh và doanh nghiệp.
  • Tham mưu và tổ chức, triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học hàn lâm; hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước; tư vấn, kiến nghị phát triển kinh doanh và doanh nghiệp.
  • Tổ chức các Hội thảo khoa học quốc tế và trong nước có uy tín.
  • Triển khai đào tạo Chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước và liên kết nước ngoài và các khóa ngắn hạn phục vụ theo nhu cầu của Doanh nghiệp.

Đội Ngũ

Ban điều hành: GS. TS. Võ Xuân Vinh - Viện trưởng.
Hội đồng khoa học: Các nhà khoa học đang công tác và cộng tác nghiên cứu với IBR.
Khối nghiên cứu: Các nghiên cứu viên cao cấp, các nghiên cứu viên, các nghiên cứu viên tập sự và các trợ lý nghiên cứu trong các lĩnh vực: Tài chính ngân hàng, Ứng dụng các mô hình dự báo trong kinh tế tài chính, Kinh tế năng lượng, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Quản trị và Ứng dụng trong kinh tế xã hội.
Khối đào tạo: Mỗi chương trình đào tạo bao gồm Giám đốc chương trình đào tạo, trợ lý chương trình đào tạo và các giảng viên tham gia đào tạo. Khối hỗ trợ: Các chuyên viên hỗ trợ hành chính văn phòng, kế toán, thủ quỹ.
dashboard

Chương trình đào tạo

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

Viện Nghiên cứu Kinh doanh luôn quan tâm và mong muốn hợp tác với các đối tác trong nước quốc tế trong các lĩnh vực:
Đào tạo
  • Mong muốn hợp tác với các Trường Đại học nước ngoài có uy tín về liên kết đào tạo Bậc Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
  • Mong muốn hợp tác với các tổ chức, cơ quan nhà nước, hiệp hội địa phương để tổ chức các lớp bồi dưỡng cho doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp.

Nghiên cứu

  • Mong muốn hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về việc nâng cao năng lực nghiên cứu, tư vấn và đẩy mạnh công bố quốc tế.
  • Mong muốn hợp tác với với các Sở - ban- ngành trong việc nghiên cứu, xây dựng và phát triển đề án, dự án,… nhằm phát triển kinh tế xã hội.
  • Viện Nghiên cứu kinh doanh luôn mở rộng cửa hợp tác đối với các nhà khoa học, các thầy cô, các nghiên cứu sinh và các bạn trẻ có tâm huyết, có đam mê ở các trường đại học ở nước ngoài và trong nước tham gia các dự án nghiên cứu cùng với chúng tôi nhằm mục tiêu công bố ở các tạp chí quốc tế có uy tín

Tư vấn

  • Hợp tác với các doanh nghiệp để tư vấn và chuyển giao công nghệ