Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và đồng cảm - Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu và đòi hỏi về nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực kinh tế

Đội Ngũ

Đội ngũ nghiên cứu, tư vấn của Viện có trên 30 thành viên bao gồm 10 chuyên viên nghiên cứu cơ hữu đang làm việc tại Viện và các cộng tác viên là các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu viên trong và ngoài trường.
Năng lực giảng dạy của IDR không giới hạn, giảng viên tham gia các lớp do Viện tổ chức chủ yếu là các thầy cô có nhiều kinh nghiệm đang làm việc tại đại học kinh tế TP. HCM và các nhà quản lý tại các doanh nghiệp.
dashboard

Chương trình đào tạo

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

Đào tạo

  • Mong muốn hợp tác với các tổ chức chính quyền, hiệp hội tại địa phương tổ chức đào tạo cho Doanh nghiệp.
  • Hợp tác với các tổ chức, cơ quan Nhà nước có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức liên quan đến kinh tế, quản trị…
  • Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp có uy tín trong việc mở rộng thị trường.

Nghiên cứu và tư vấn

  • Hợp tác với các sở - ban - ngành, UBND huyện /thị trong việc nghiên cứu và phát triển, lập đề án, dự án…nhằm phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao năng lực quản trị tại địa phương/ngành/lĩnh vực…
  • Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực quản trị, tái cấu trúc, nghiên cứu và phát triển thị trường…
  • Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về việc nâng cao năng lực nghiên cứu, tư vấn và công bố các công trình trên các tạp chí Scopus, ISI.