Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Khoa Kinh tế được thành lập vào năm 1993 trên cơ sở hợp nhất các khoa Kế hoạch – Vật giá – Lao động và Kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn (hai khoa tiền thân này thành lập từ năm 1976). Đây là khoa Kinh tế Phát triển đầu tiên được thành lập tại Đại học Kinh tế TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, tên gọi của khoa phù hợp với ngành đào tạo ở các nước phát triển trên thế giới vì gốc tiếng Anh của tên ngành là Development Economics.

Đội Ngũ

Đội ngũ của khoa hiện có 50 giảng viên với bề dày kinh nghiệm nghiên cứu khoa học. Giảng viên của Khoa thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học hàn lâm và ứng dụng chính sách, từ nghiên cứu hành vi kinh tế của con người đến các chính sách phát triển kinh tế xã hội địa phương; các chính sách lao động và việc làm; nghiên cứu thể chế và chính sách nông nghiệp, và các khía cạnh kinh tế học môi trường và hiện tượng biến đổi khí hậu.
dashboard

Chương trình đào tạo

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Kinh tế môi trường và tài nguyên
  • Kinh tế bất động sản
  • Thẩm định giá và quản trị tài sản
  • Kinh tế số và nền kinh tế chia sẻ
  • Kinh tế học hộ gia đình, doanh nghiệp và thể chế
  • Sức khỏe và kinh tế phát triển
  • Kinh tế quốc tế, ngoại thương và đầu tư