Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Sứ mệnh của Khoa Kế toán UEH là phát triển, chuyển giao tri thức trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đến người học và các tổ chức để vận dụng kiến thức kế toán, kiểm toán và kinh doanh tạo ra các giải pháp kinh doanh giá trị và sáng tạo. Chúng tôi làm điều đó thông qua việc không ngừng đổi mới, hội nhập quốc tế và định hướng nghiên cứu nhằm cung cấp tri thức theo mong đợi của xã hội. Hàng năm, Khoa Kế toán đào tạo 3.500 sinh viên ở bậc đại học, 200 học viên ở bậc cao học và 10 nghiên cứu sinh.

Đội Ngũ

Ban giảng huấn của Khoa Kế toán hiện có 64 giảng viên, trong đó có 8 Phó giáo sư, 24 tiến sỹ, nhiều giảng viên được đào tạo tại các quốc gia phát triển (Mỹ, Anh, Úc, Nhật,..) và đều có kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán. Ngoài ra nhiều giảng viên còn có chứng chỉ nghề nghiệp và là thành viên của các Hội nghề nghiệp uy tín ở Việt Nam.
dashboard

Chương trình đào tạo

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

Đào tạo

  • Kế toán doanh nghiệp
  • Kế toán công
  • Kiểm toán