Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Khoa Quản lý Nhà nước (School of Government) thành lập vào ngày 27 tháng 2 năm 2014 nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho khu vực công. Khoa có năng lực tổ chức và triển khai các chương trình đào tạo trong khu vực công trên cơ sở kế thừa nền tảng kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các chương trình đào tạo về chính sách công và quản lý công trong hơn 20 năm từ chương trình hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật giữa Đại học Kinh tế TP. HCM và trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy School thuộc Đại học Harvard.

Đội Ngũ

Khoa Quản lý Nhà Nước có 19 giảng viên cơ hữu và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia đến từ các Trường Đại học trong và ngoài nước trên các lĩnh vực như quản trị công, năng lực cạnh tranh địa phương, phân tích chính sách, đô thị, nông nghiệp, y tế, giáo dục, đói nghèo, v.v.
dashboard

Chương trình đào tạo

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

Khoa Quản lý Nhà Nước đặt ưu tiên trong vấn đề hợp tác với các tổ chức giáo dục, các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp uy tín trong nước và quốc tế để tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tư vấn thuộc khu vực công và phi lợi nhuận.