Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Tiền thân của Khoa Quản trị là khoa Quản trị kinh doanh được thành lập chính thức vào ngày 08/02/1990 trên cơ sở hợp nhất của 3 đơn vị: môn “Cơ sở khoa học quản lý” thuộc bộ môn Kế hoạch của khoa Kế hoạch; bộ môn “Thương phẩm học” của khoa Thương nghiệp – Vật tư; bộ môn “Luật kinh tế” trực thuộc Ban giám hiệu với tổng số giáo viên là 14 người.
Với những thành tích xuất sắc trong hơn 30 năm hình thành và phát triển, Khoa Quản trị đã được Nhà nước và Chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.
Mục tiêu:
Khoa Quản trị chịu trách nhiệm cung cấp các chương trình đào tạo ở trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc các chuyên ngành quản lý.
Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các học giả của SOM. Điều này nhằm mục đích tăng số lượng công bố của SOM trên các tạp chí trong nước và quốc tế đủ tiêu chuẩn cũng như làm phong phú thêm kiến ​​thức khoa học;
Thiết lập các mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế với các trường đại học và doanh nghiệp để quốc tế hóa các chương trình đào tạo và áp dụng kiến ​​thức mới để giải quyết các vấn đề kinh doanh trong các tình huống thực tế

Đội Ngũ

Đội ngũ giảng viên cơ hữu dồi dào về lực lượng, trình độ chuyên môn và lĩnh vực đào tạo, nhiều GV tốt nghiệp tiến sĩ từ các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Hiện tại, khoa có 49 giảng viên đang công tác trong 06 Bộ môn. Trong đó có 27 Tiến sĩ (1 Giáo sư và 6 Phó giáo sư), 22 Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh.
Nhiều giảng viên trong khoa là những nhà chuyên môn có uy tín và thương hiệu cá nhân mạnh trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn ở môi trường học thuật hàn lâm và thực tiễn ứng dụng ngoài thị trường.
Định hướng phát triển của giảng viên trong khoa phân thành hai hướng thế mạnh là hướng ứng dụng – đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, nghiên cứu ứng dụng – và hướng nghiên cứu hàn lâm – đẩy mạnh nghiên cứu hàn lâm, công bố trong nước và quốc tế - tạo nên sự đa dạng về năng lực trong đội ngũ giảng viên
dashboard

Chương trình đào tạo

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

Đào tạo

Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Nhà điều hành cấp cao; Quản lý bệnh viện

Nghiên cứu

Quản trị bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững, chuyển đổi số

Tư vấn

Phát triển hệ thống KPI doanh nghiệp; Quản trị chiến lược; quản trị chất lượng; quản trị rủi ro.