[UEH-CELG] - Thư mời viết bài Hội thảo Quốc gia “Chính sách Tài chính công thích ứng biến đổi khí hậu”

Kính gửi: Quý nhà khoa học

Biến đổi khí hậu ngày càng thách thức đối với kinh tế xã hội toàn cầu. Hậu quả của biến đổi khí hậu đã và đang gây ra rất nhiều khó khăn cho hoạt động kinh tế ở nhiều nơi trên thế giới. Chính phủ các quốc gia và các tổ chức quốc tế đang thúc đẩy các chương trình hành động giúp các quốc gia, vùng lãnh thổ ứng phó với sự thay đổi khó lường của biến đổi khí hậu và các hậu quả của nó. Xuyên suốt các chương trình hành động này, yêu cầu nguồn lực để đảm bảo các chính sách được thực thi hiệu quả là rất cần thiết. Nhiều quốc gia đã chính thức thực thi chính sách tài khóa thích ứng với biến đổi khí hậu nhưng vẫn còn nhiều quốc gia chưa thật sự quan tâm vấn đề này vì nhiều lý do khác nhau. Đối với các quốc gia thực thi chính sách tài khóa thích ứng biến đổi khí hậu vẫn còn nhiều khó khăn trong các khâu dự báo, phân bổ nguồn lực, lựa chọn ưu tiên chính sách công… Ngoài ra, để thực thi chính sách tài khóa thích ứng biến đổi khí hậu hiệu quả đôi khi phải được yêu cầu thay đổi quy trình ngân sách, vai trò các bên có liên quan và năng lực phân tích, dự báo của các cơ quan chuyên môn. Chính sách này đòi hỏi phải có sự ủng hộ từ cộng đồng để gia tăng tối đa nguồn lực, thay đổi nhận thức cộng đồng để góp phần giảm nhẹ hệ lụy cho môi trường từ hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các chính sách này không phải dễ thực hiện trong ngắn hạn và cũng không chỉ thuộc trách nhiệm riêng của các chính phủ mà đòi hỏi phải xây dựng các kế hoạch và chiến lược rất thận trọng và bền vững từ những đóng góp của cộng đồng. Thấy được vai trò quan trọng của chính sách tài chính công, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài khoá và Trường đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo quốc gia năm 2024 với chủ đề “Chính sách Tài chính công thích ứng biến đổi khí hậu”. Hội thảo mong đợi nhận được nhiều đóng góp về mặt học thuật và chính sách mang tính ứng dụng để từ đó cung cấp thêm minh chứng khoa học và cơ sở thực tiễn giúp các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách có nhiều góc nhìn trong quá trình thực thi chính sách tài khoá trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên trầm trọng hiện nay.

Để Hội thảo được tổ chức thành công, Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và nhà nghiên cứu viết bài tham luận cho Hội thảo theo các thông tin sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

 • Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 08 tháng 11 năm 2024 (thứ Sáu)
 • Địa điểm: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP.HCM.

2. Mốc thời gian quan trọng

 • Thời gian nhận bài: chậm nhất 23h00 ngày 30 tháng 09 năm 2024.
 • Kết quả phản biện chậm nhất là 10/10/2024.
 • Nhận lại bài sau chỉnh sửa chậm nhất là ngày 17/10/2024.
 • Thư chấp nhận đăng bài trong Kỷ yếu Hội thảo sẽ gửi trước ngày 20/10/2024.

3. Các chủ đề chính của Hội thảo

 • Kinh tế học về biến đổi khí hậu
 • Năng lượng tái tạo và phát triển bền vững
 • Chính sách tài khóa thích ứng biến đổi khí hậu
 • Tài chính thích ứng biến đổi khí hậu
 • Tài chính xanh
 • Định giá carbon, khí thải
 • Chính sách phát triển năng lượng tái tạo
 • Phân tích chính sách công thích ứng biến đổi khí hậu
 • Hiệp định khí hậu quốc tế
 • Quản trị tài chính khí hậu
 • Quản trị rủi ro tài chính thích ứng biến đổi khí hậu
 • Công bằng về biến đổi khí hậu
 • Sinh thái chính trị
 • Giáo dục và đào tạo về biến đổi khí hậu
 • Tín dụng xanh
 • Các chủ đề khác có liên quan

4. Tạp chí bảo trợ

 • Tạp chí Nghiên cứu và kinh doanh Châu Á (JABES) được xuất bản bởi Đại học Kinh tế Tp. HCM. Đây là tạp chí khoa học kinh tế được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận. Phiên bản tiếng Anh của tạp chí thuộc danh mục Scopus hạng Q1.
 • Tạp chí Thuế nhà nước thuộc Tổng Cục Thuế Việt Nam. Đây là tạp chí khoa học kinh tế được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận.
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán (Học viện Tài chính). Đây là tạp chí khoa học kinh tế được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận.

5. Thể lệ viết bài và đăng ký bài

 • Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt
 • Quy định viết bài đăng kỷ yếu Hội thảo quốc gia: bài viết có dung lượng từ 5.000 từ đến 8.000 từ không kể tài liệu tham khảo và phụ lục; định dạng font chữ Times New Roman; cỡ chữ 12; bảng mã Unicode; giãn dòng 1.15; canh lề 2 cm; các mục tối thiểu bài viết: (1) tên bài viết, (2) tên tác giả/nhóm tác giả, (3) tóm tắt tối đa 300 từ, (4) từ khoá, (5) nội dung bài viết, (6) tài liệu tham khảo theo chuẩn APA, (7) phụ lục.
 • Để đăng ký bài về Hội thảo, Qúy nhà khoa học gửi bài thông qua trang hội thảo tại: https://conference.ueh.edu.vn/conference/HTQG-TCC

6. Thông tin liên lạc

 • Ban tổ chức: htqg-tcc@ueh.edu.vn hoặcliên hệ qua các cá nhân đại diện cho từng đơn vị đồng tổ chức
 • TS. Đoàn Vũ Nguyên, khoa Tài chính công, Trường đại học Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP.HCM (Số điện thoại: 0905.433.177, Email: nguyen.doan@ueh.edu.vn)
 • TS. Nguyễn Hồng Chỉnh, Học viện Tài chính (Số điện thoại: 0989.670.001, Email: nguyenhongchinh@hvtc.edu.vn)
 • ThS. Phạm Thanh Thủy, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Số điện thoại: 0973.757.428, Email: phamthanhthuy@mof.gov.vn)
 • TS. Nguyễn Hữu Mạnh, Trường đại học Nha Trang (Số điện thoại: 0913.363.434, Email: manhnh@ntu.edu.vn)

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi bài tham luận của Quý nhà khoa học.

Trân trọng cảm ơn.