Chào mừng Đoàn đại biểu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thăm và làm việc với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: Từ ngày Chủ nhật (08/01/2023) đến ngày Thứ Hai (09/01/2023)
Địa điểm: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh