Hội thảo chuyên đề đặc biệt: Bất ổn chính sách kinh tế (VANJ Conference 2022)

 
Bất ổn chính sách thương mại kéo dài ở mức độ cao xuất phát từ những diễn biến và sự kiện gần đây như Brexit, chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc, đại dịch Covid-19 và xung đột Nga - Ukraine, đã có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Thương mại là một bộ phận quan trọng của bất kỳ nền kinh tế nào, sự bất ổn trong chính sách thương mại ở mức độ cao và kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến dòng chảy thương mại, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
 
Với sự tham gia của các diễn giả từ các tổ chức quốc tế cũng như giới học thuật, hội thảo chuyên đề này sẽ thảo luận về các chủ đề kinh tế và kinh doanh bao gồm các sự kiện và chính sách thương mại có tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn, đổi mới sáng tạo trong bối cảnh các quốc gia đang phải đối mặt với những bất ổn về chính sách ở mức cao và kéo dài như hiện nay.
 
Thời gian:  11:30 – 13:00 (Giờ Việt Nam), ngày 26.11.2002 Thứ Bảy
 
Diễn giả:
 
·         Ông Sumi Chikahisa, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Nhật Bản 
 
·         TS. Kazunobu Hayakawa, Viện Các Nước Đang Phát Triển (IDE), Nhật Bản 
 
·         TS. Nguyễn Bích Ngọc, Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam 
 
·         TS. Đỗ Thị Hải Ninh, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, Trường Kinh doanh UEH
 
Đăng ký tham dự: https://vanj.jp/links/vanj2022-registration