Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn chuyển đổi số”

Chuyển đổi số là từ khóa không còn quá xa lạ trên các phương tiện thông tin xã hội. Chuyển đổi số trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nó mở ra cơ hội cũng như thách thức đối với nền kinh tế tư nhân. Nếu các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển, ngược lại nếu lạc hậu sẽ nhanh chóng bị đào thải.
Nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp có điều kiện cập nhật những xu hướng mới trong khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giúp thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tại tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long, Công ty Mobifone tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn chuyển đổi số”.
 
Hội thảo sẽ tập trung bàn luận về các vấn đề chủ yếu sau:
 • Các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tư nhân (quan niệm, vai trò, các yếu tố ảnh hưởng phát triển kinh tế tư nhân);
 • Cơ hội, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với kinh tế tư nhân trong bối cảnh hiện nay;
 • Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn chuyển đổi số;
 • Các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn chuyển đổi số;
 • Những chính sách tác động đến sự phát triển của kinh tế tư nhân và bài học kinh nghiệm từ thực thi chính sách;
 • Tổng quan về phát triển kinh tế tư nhân ở khu vực ĐBSCL và tỉnh Vĩnh Long;
 • Đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Vĩnh Long và các giải pháp phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số;
 • Chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương cho khu vực kinh tế tư nhân trong chuyển đổi số;
 • Giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân tại tỉnh Vĩnh Long;
 • Các vấn đề có liên quan.
Với mong muốn nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo, Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và cộng tác viết bài của Quý tác giả.
 • Thời gian tổ chức: 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 15/12/2022 (Thứ năm).
 • Địa điểm: Phân hiệu Trường Đại Kinh tế TP. HCM tại tỉnh Vĩnh Long (số 1B, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
 • Hình thức: Trực tiếp
 • Cách thức và thời hạn nộp bài:
Bài viết xin vui lòng gửi về Hội thảo theo địa chỉ sau: 
ThS. Đặng Thùy Linh - Khoa Quản trị, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tại tỉnh Vĩnh Long (Email: linhdt@ueh.edu.vn, điện thoại liên hệ: 0775 844 095)
+ Hạn cuối nhận bài viết: 30/11/2022.
+ Phản hồi về bài viết: 5/12/2022
 • Link đăng kí tham dự: https://forms.gle/Afk8ECLWwRKfBFzt7
                               Mã QR đăng kí tham dự: