Hội thảo khoa học: Định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn: Ứng dụng mô hình kết hợp giữa Doanh nghiệp – Chính Phủ - Các Viện/Trường – Cộng đồng địa phương

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất hướng ưu tiên nghiên cứu, phát triển, giải pháp khoa học công nghệ, chính sách trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh;

Hình thành liên kết nghiên cứu và phát triển, tư vấn ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn giữa Doanh nghiệp – Chính phủ - Các Viện – Trường – Cộng đồng địa phương trong hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh;

Thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại địa phương

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển kết hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức hội thảo Khoa học với chủ đề: “Định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn: Ứng dụng mô hình kết hợp giữa Doanh nghiệp – Chính Phủ - Các Viện/Trường – Cộng đồng địa phương”.

Thời gian và địa điểm:

  • Thời gian dự hội thảo: 08h00 - 11h30, Thứ sáu ngày 09 tháng 10 năm 2020

  • Địa điểm tổ chức: Phòng B1.204, tầng 02 - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, Quận 10, TP.HCM